A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        Budapest

2021. JÚNIUS 30.,,

szerda


 


6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

2021. évi XL. törvény A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról

1040

2021. évi XLI. törvény Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

1041

2021. évi XLIII. törvény A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről

1047

2021. évi XLIV. törvény A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról

1060

2021. évi XLV. törvény Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat ki­­­­hirdetéséről

1111

2021. évi LVIII. törvény A fedezett kötvények szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő jogharmonizációs célú törvénymódosításokról

1124

2021. évi LXV. törvény A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról

1167

2021. évi LXIX. törvény Egyes adótörvények módosításáról

1168

2021. évi LXX. törvény A kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes törvények módosításáról

1214

2021. évi LXXI. törvény A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről

1223

258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

1229

271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról

1239

272/2021. (V. 21.) Korm. rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

1251

275/2021. (V. 26.) Korm. rendelet Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1252

284/2021. (V. 27.) Korm. rendelet A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

1253

285/2021. (V. 27.) Korm. rendelet Egyes veszélyhelyzeti kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításával összefüggő deregulációjáról

1254

289/2021. (V. 31.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

1255

297/2021. (V. 31.) Korm. rendelet A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

1259

306/2021. (VI. 3.) Korm. rendelet Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről

1261

317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

1266

318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet A koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről

1267

319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

1269

320/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet A koronavírus-világjárvány által okozott megbetegedésben elhunytak hozzátartozóival összefüggő egyes adatkezelési rendelkezésekről

1270

13/2021. (VI. 3.) MNB rendelet A "XXXII. Nyári Olimpiai és XVI. Nyári Paralimpiai Játékok" ezüst emlékérme kibocsátásáról

1271

14/2021. (VI. 3.) MNB rendelet A "XXXII. Nyári Olimpiai és XVI. Nyári Paralimpiai Játékok" réz- ötvözetű emlékérme kibocsátásáról

1273

15/2021. (VI. 8.) MNB rendelet Az "Önálló ügyészi szervezet" ezüst emlékérme kibocsátásáról

1275

16/2021. (VI. 8.) MNB rendelet Az "Önálló ügyészi szervezet" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

1277

17/2021. (VI. 9.) MNB rendelet A "750 éves Győr" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

1279

5/2021. (VI. 8.) PM rendelet Az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről szóló 19/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

1281

1286/2021. (V. 20.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

1282

1322/2021. (V. 31.) Korm. határozat A XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

1286

1340/2021. (VI. 1.) Korm. határozat A Magyar Államkincstár központi székháza földszinti pénztártermének helyreállításáról

1288

1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról

1290

1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történt átcsoportosítás visszarendezéséről

1296

1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alapból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról

1301

1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetéséről

1305

1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról

1308

A KÚRIA HATÁROZATA

 

6/2021. PJE határozat A fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés semmisségének egyes kérdéseiről

1313

MAGÁNNYUGDÍJ-PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

 

A Budapest Magánnyugdíjpénztár közleménye

1318

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár közleménye

1340

Az MKB Nyugdíjpénztár közleménye

1361

A Szövetség Nyugdíjpénztár (magán-nyugdíjpénztári ág) közleménye

1386

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.