A kiadó honlapja

Ön az oldal 61704. látogatója        Budapest

2021. DECEMBER 16.,

csütörtök


 


61. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

19/2021. (XII. 16.) MvM utasítás A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás módosításáról

5156

23/2021. (XII. 16.) BM utasítás A Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 27/2014. (XII. 23.) BM utasítás módosításáról

5313

18/2021. (XII. 16.) EMMI utasítás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás módosításáról

5346

61/2021. (XII. 16.) HM utasítás A honvédelmi ágazat integritásfejlesztési feladatairól

5390

62/2021. (XII. 16.) HM utasítás Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

5392

63/2021. (XII. 16.) HM utasítás A honvédelmi ágazatba tartozó szervezetek egyes statisztikai adatszolgáltatásainak eljárásrendjéről és a komplex eszközbeszerzésekben illetékes szakértői csoport feladatairól szóló 2/2021. (I. 21.) HM utasítás módosításáról

5393

11/2021. (XII. 16.) IM utasítás Az Igazságügyi Minisztérium házirendjéről

5415

42/2021. (XII. 16.) BVOP utasítás A fogvatartottak 2022. évi munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról

5426

14/2021. (XII. 16.) GVH utasítás A Gazdasági Versenyhivatal másolatkészítési szabályzatáról

5426

10/2021. (XII. 16.) OBH utasítás A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

5429

11/2021. (XII. 16.) OBH utasítás A bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról

5434


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

60/2021. (XII. 16.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Szenegáli Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

5440


III. Közlemények

 

Az Agrárminisztérium versenyfelhívása a 2021/2022. tanévben szakiskolai képzésben részt vevő tanulók számára a Szakma Kiváló Tanulója Versenyre

5441

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium versenyfelhívása a 2021/2022. tanévi Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyére

5442

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium versenyfelhívása a szakiskolai képzésben részt vevő tanulók számára a 2021/2022. tanévi Szakma Kiváló Tanulója Versenyre

5444

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium versenyfelhívása a készségfejlesztő iskolai tanulók számára a 2021/2022. tanévi Országos Szakmai Tantárgyi Komplex Versenyre

5445

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

5445

A külgazdasági és külügyminiszter közleménye az EU Kék kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti legkisebb munkadíj 2022. évi mértékéről

5447

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

5447

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

5451

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2022. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

5452

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

5452

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

5453

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) díjszabása a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

5461

A FilmJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások analóg vagy digitális hordozón többszörözött példányonkénti terjesztése után 2022. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

5470

A FilmJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más, hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése után 2022. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

5472

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zeneművekre megállapított mechanikai jogdíjakról (M22)

5476

A FilmJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra ("on demand") hozzáférhetővé tétele fejében 2022. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

5483

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítői által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (Kábel-I 22)

5489

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a kódoltan eredeztetett rádió- vagy televízió-műsorok kódoldás után vagy (át)kódoltan történő, illetve közvetlen betáplálás útján nyilvánossághoz közvetítését végző, az eredeti nyilvánossághoz közvetítő (rádió- vagy televízió-) szervezettől különböző szervezetek által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (Kábel-II 22)

5493

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (K22)

5497

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az előadások szervezői számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (Sz22)

5511

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról (Ü22)

5524

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről (INT22)

5533

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított, személyi számítógépekbe beépített üres hang- és képhordozó jogdíjakról (Ü-PC-22)

5538

A FilmJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások nyilvános előadással történő felhasználása után 2022. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

5544

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása a hangfelvétel nem visszatérő díjazásra jogosult előadóművészeit megillető éves kiegészítő díjazásról és annak felosztásához szükséges adatszolgáltatásról (KD22)

5548

A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról

5551

Az Élő Magyarország Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

5556

Az Élő Magyarország Párt 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

5557

Az Élő Magyarország Párt 2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

5558

Az Élő Magyarország Párt 2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

5559

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.24.