A kiadó honlapja

Ön az oldal 61205. látogatója        Budapest

2021. DECEMBER 22.,

szerda


 


62. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

20/2021. (XII. 22.) MvM utasítás A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

5563

24/2021. (XII. 22.) BM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

5577

19/2021. (XII. 22.) EMMI utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

5578

20/2021. (XII. 22.) EMMI utasítás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 25/2020. (XII. 31.) EMMI utasítás módosításáról

5579

64/2021. (XII. 22.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás módosításáról

5580

65/2021. (XII. 22.) HM utasítás A honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok és igazolások kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról

5587

66/2021. (XII. 22.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Ügyelet működésének szabályozásáról

5613

67/2021. (XII. 22.) HM utasítás A haderőnemi, szemlélőségi, fegyvernemi és szakterületi napok, valamint csapatünnepek és más katonai ünnepek megtartásáról

5619

28/2021. (XII. 22.) ITM utasítás Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

5625

18/2021. (XII. 22.) KKM utasítás A Külgazdasági és Külügyminisztérium kezelésében lévő Stipendium Hungaricum és Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram támogatáskezelési rendjéről

5726

19/2021. (XII. 22.) KKM utasítás A Külgazdasági és Külügyminisztérium Másolatkészítési és Hitelesítési Szabályzatáról

5762

20/2021. (XII. 22.) KKM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 2/2021. (III. 19.) KKM utasítás módosításáról

5772

1/2021. (XII. 22.) ITM KÁT utasítás Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 13.) ITM KÁT utasítás módosításáról

5787

43/2021. (XII. 22.) BVOP utasítás A fogvatartottak nyilvántartására és egyes ügyeinek intézésére vonatkozó eljárásról szóló 24/2021. (V. 6.) BVOP utasítás módosításáról

5788

15/2021. (XII. 22.) GVH utasítás A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 25/B. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást szolgáló űrlapról

5790

28/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás Az Országos Rendőr-főkapitányság Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról

5793

29/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás A TASER X2 vezetettáramos elektromos sokkoló készülék rendőrségi bevezetésével kapcsolatban egyes ORFK utasítások módosításáról

5811

30/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás A bérleti díj, albérleti díj és operatív lízingdíj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósításának szabályairól szóló 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás módosításáról

5821

31/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás Az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról

5822

14/2021. (XII. 22.) SZTNH utasítás A közszolgálati adatvédelmi szabályzatról

5833

15/2021. (XII. 22.) SZTNH utasítás A szakmai díjra történő jelöléssel és az adományozással összefüggő intézkedésekről

5834

16/2021. (XII. 22.) SZTNH utasítás A hivatali vezetékes és mobiltelefonok, valamint mobilinternet eszközök használatának szabályairól

5836

17/2021. (XII. 22.) SZTNH utasítás A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Fenntarthatósági Tervének közzétételéről szóló 4/2011. (VI. 10.) SZTNH utasítás hatályon kívül helyezéséről

5840


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

61/2021. (XII. 22.) KKM közlemény

Az Eurpa Tancs kulturlis rksggel kapcsolatos bncselekmnyekrl szl, Nikziban, 2017. mjus 19-n kelt egyezmnye kihirdetsrl szl 2021. vi CXXV. trvny 2. -a, 3. -a, 1. mellklete s 2. mellklete hatlybalpsrl


III. Közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

5842

Az igazságügyi miniszter pályázati felhívása a Budapesti Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állások betöltésére

5846

Az igazságügyi miniszter pályázati felhívása a Győri Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állás betöltésére

5849

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter közleménye a bérgarancia támogatás 2022. évi felső határáról

5853

A külgazdasági és külügyminiszter közleménye a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló 407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti foglalkozások meghatározásáról

5853

A családokért felelős tárca nélküli miniszter közleménye elismerések adományozásáról

5857

A miniszterelnök által adományozott Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díj 2021. évi díjazottjai

5861

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

5862

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

5865

A Demokratikus Karta Part 2020. evi penzugyi kimutatasa a partok mukodeserol es gazdalkodasarol szolo torveny szerint

5866

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.13.