A kiadó honlapja

Ön az oldal 293390. látogatója        Budapest

2021. JÚLIUS 13.,,

kedd


 


CXLVIII. ÉVFOLYAM

7. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

280/2021. (V. 26.) Korm. rendelet A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

781

328/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet Az egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

785


Határozatok

 

16/2021. (VI. 16.) OGY határozat A NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar hozzájárulásról szóló 94/2001. (XII. 21.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről

786

1283/2021. (V. 20.) Korm. határozat A Magyar Honvédség feltölthető beosztásainak számáról

787

1370/2021. (VI. 10.) Korm. határozata A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

788

1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat A 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

793

1385/2021. (VI. 18.) Korm. határozat A NATO koszovói békefenntartó műveletében (KFOR) történő magyar katonai szerepvállalásról

803

1386/2021. (VI. 18.) Korm. határozat A NATO Headquarters Sarajevo műveleti parancsnokságon történő magyar katonai szerepvállalásról

804

1387/2021. (VI. 18.) Korm. határozat A NATO irányítású balkáni katonai béketámogató műveletekben részt vevő nemzetközi erőkben történő magyar katonai részvételről szóló 2076/2008. (VI. 30.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

804

262/2021. (V. 26.) KE határozata A Magyar Honvédség parancsnoka beosztásból történő felmentésről

804

273/2021. (V. 31.) KE határozata Vezérőrnagyi előléptetésről

805

280/2021. (VI. 2.) KE határozata A Magyar Honvédség parancsnoka beosztásba történő kinevezésről

805

295/2021. (VI. 8.) KE határozata Kitüntetés adományozásáról

806


Utasítások

 

21/2021. (V. 26.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás módosításáról

807

22/2021. (V. 26.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről szóló 21/2019. (III. 20.) HM utasítás módosításáról

900

23/2021. (V. 26.) HM utasítás A csapathagyománnyal összefüggő egyes feladatokról és a Honvédelmi Minisztérium csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

903

24/2021. (VI. 10.) HM utasítás A honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos illetménygazdálkodásról

917

25/2021. (VI. 18.) HM utasítás A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

924


Közigazgatási államtitkári rendelkezések

 

18/2021. (HK 7.) HM KÁT szakutasítás A szolgálati rádiótelefonok használatának részletes szabályozásáról

926


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

296/2021. (HK 7.) MH PK szakutasítás A Magyar Honvédség Túlélés, Ellenség elkerülése, Ellenállás, Kiemelés és Menekülés kiképzési rendszer kialakítására

933

288/2021. (HK 7.) MH PK intézkedés A 2019. évben azonosított "új koronavírussal" kapcsolatban követendő eljárás szabályairól szóló 242/2019. MH PK intézkedés módosítására

933

299/2021. (HK 7.) MH PK intézkedés A KÖZÖS Akarat, Határzár II feladatok során, a 2019. évben azonosított "új koronavírussal" kapcsolatban követendő eljárás eltérő szabályairól szóló 264/2019. MH PK intézkedés módosítására

934

314/2021. (HK 7.) MH PK intézkedés A 2019. évben azonosított "új koronavírussal" kapcsolatban követendő eljárás szabályairól szóló 242/2021. MH PK intézkedés módosítására

934

325/2021. (HK 7.) MH PK intézkedés A 2019. évben azonosított "új koronavírussal" kapcsolatban követendő eljárás szabályairól szóló 242/2021. MH PK intézkedés módosítására

934

336/2021. (HK 7.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Légijármű Javítóüzem kijelöléséről a haditechnikai eszközök nyomástartó edényei, valamint a Magyar Honvédségben használt gázpalackok időszakos felülvizsgálatának végrehajtására

934


Magyar Honvédség Parancsnoksága csoportfőnöki rendelkezések

 

M/2/2021. (HK 7.) MHP HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség Technikai Riasztási Rendszere vevőberendezéseinek és programjainak elosztásáról

935

M/3/2021. (HK 7.) MHP HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség katonai szervezetei riasztási utaltságáról

935

4/2021. (HK 7.) MHP LOGCSF szakutasítás Az önkéntes tartalékos állomány felkészítési feladatainak és tényleges szolgálatteljesítésének logisztikai támogatásáról

935


Magyar Honvédség parancsnoki intézkedés

 

150/2021. (HK 7.) MH 25. KGYLDD. DDPK. intézkedés Az 1. Lövészzászlóalj csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

936


Szervezeti hírek, információk

 

MH PK Pályázati felhívás a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság (HQ MND-C) állományában lévő beosztások betöltésére

941

MH GEOSZ SZF. Pályázati felhívás az MH Geoinformációs Szolgálat állományában lévő beosztás betöltésére

954

MH LMVIK Pályázati felhívás az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ állományában lévő beosztás betöltésére

957

MH MI PK Pályázati felhívás az MH Modernizációs Intézet állományában lévő beosztás betöltésére

960

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.