A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        Budapest

2021. AUGUSZTUS 31.,,

kedd


 


8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

417/2021. (VII. 14.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet és a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

1841

429/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet A veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval összefüggő eltérő szabályok megállapításáról

1842

431/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról

1844

432/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

1845

434/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1847

444/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet A rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó adó-visszatérítési támogatásról

1851

455/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény eltérő alkalmazásáról

1854

456/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

1855

470/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet A veszélyhelyzetre tekintettel, a nemzetgazdaság stabilitásának fenntartása érdekében a személyijövedelemadó-bevallási tervezet összeállításához és a hatékony ellenőrzéshez szükséges adatokról

1856

21/2021. (VII. 15.) MNB rendelet A hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2021. (VI. 23.) MNB rendelet módosításáról

1858

22/2021. (VII. 27.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

1859

23/2021. (VIII. 2.) MNB rendelet A forint bevezetésének 75. évfordulója alkalmából 5 forintos címletű érmék kibocsátásáról

1860

7/2021. (VII. 29.) PM rendelet A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

1862

8/2021. (VII. 30.) PM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a támogatási célok és uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok miatti módosításáról

1863

9/2021. (VIII. 5.) PM rendelet Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

1868

1483/2021. (VII. 16.) Korm. határozat A Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióról

1873

1484/2021. (VII. 16.) Korm. határozat A Termőföld Magántőkealap létrehozásáról

1874

1485/2021. (VII. 16.) Korm. határozat A Külpiaci Növekedési Támogatási Program létrehozásáról

1875

1486/2021. (VII. 16.) Korm. határozat A Gazdaság Újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által módosításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

1876

1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról

1877

1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról

1884

1517/2021. (VII. 30.) Korm. határozat A gazdaság újraindítása érdekében a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 keretében megvalósítandó 2021-2022. évi kiemelt vállalkozásfejlesztési intézkedésekről

1895

1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról

1898

1529/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

1905

1563/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő projektek központi költségvetés terhére történő előfinanszírozásának megkezdéséről

1907

1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat Címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről

1908

1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat Címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról

1917

39/2021. (VII. 15.) ME határozat Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

1927

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.