A kiadó honlapja

Ön az oldal 293406. látogatója        Budapest

2021. SZEPTEMBER 7.,,

kedd


 


CXLVIII. ÉVFOLYAM

9. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

1029

461/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

1034

462/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet a honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról

1036

463/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet a honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról

1039

15/2021. (VIII. 11.) HM rendelet a katonai jelképekről és jelzésekről, valamint a Magyar Honvédséghez köthető megjelölésekről és használatuk engedélyezéséről

1041

16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet egyes honvédelmi ösztöndíjakról

1055

17/2021. (VIII. 11.) HM rendelet a honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról szóló 6/2020. (IV. 16.) HM rendelet módosításáról

1062


Utasítások

 

30/2021. (VII. 23.) HM utasítás a "Létfontosságú Védőbástya 2021" nemzeti létfontosságú rendszerelemeket érintő válságkezelési gyakorlat honvédelmi ágazatot érintő feladatainak előkészítéséről és végrehajtásáról

1063

31/2021. (VII. 23.) HM utasítás a magyar véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, vezetéséről és ellenőrzéséről, valamint a Magyarországon akkreditált külföldi véderő-, katonai és légügyi attasékkal való kapcsolattartásról

1066

32/2021. (VII. 23.) HM utasítás a Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központ kialakításával összefüggő egyes feladatokról

1074

33/2021. (VII. 23.) HM utasítás a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről, ellenőrzéséről, valamint az ezzel összefüggő adatok nyilvántartásáról

1076

34/2021. (VII. 23.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek ügyeleti és készenléti szolgálatairól

1082

35/2021. (VII. 23.) HM utasítás a katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok tervezéséről, biztosításáról és felhasználásáról

1089

36/2021. (VII. 23.) HM utasítás a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

1090

37/2021. (VII. 23.) HM utasítás az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 39/2018. (XI. 15.) HM utasítás módosításáról

1095

38/2021. (VII. 30.) HM utasítás a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. honvédelmi érdekű tevékenységének igénybevételi rendjéről

1095

39/2021. (VIII. 9.) HM utasítás az egészségügyi munkakörű katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak részére járó, illetményen felüli további díjakról, azok jogosultsági feltételeiről, mértékéről

1104

40/2021. (VIII. 13.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 26/2010. (II. 26.) HM utasítás módosításáról

1107

41/2021. (VIII. 13.) HM utasítás a hadisírgondozással kapcsolatos ágazaton belüli feladatmegosztásról és az azzal összefüggő pályázati tevékenységről

1110


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

425/2021. (HK 9.) MH PK szakutasítás egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

1112

414/2021. (HK 9.) MH PK intézkedés a megyei, fővárosi védelmi bizottságokkal együttműködő honvédségi szervezetek kijelölésére

1115

429/2021. (HK 9.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség KFOR Hadműveleti Tartalék Zászlóalj feladatairól

1116

434/2021. (HK 9.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség 2021-2022. (2023-2024.) évi kiképzési feladatairól szóló 590/2020. MH PK intézkedés módosításáról

1116

445/2021. (HK 9.) MH PK parancs az 1000 év katonái csapatvetélkedő második fordulójának előkészítésére és végrehajtására

1116

454/2021. (HK 9.) MH PK parancs a 2021/22. évi Országos Haditorna Verseny megyei fordulóinak megszervezésére és az országos döntő előkészítésére

1116


Szervezeti hírek, információk

 

MH 25. KGY LDD PK pályázati felhívás az MH 25. Klapka György Lövészdandár állományában lévő beosztások betöltésére

1117

MH AA PK pályázati felhívás az MH Altiszti Akadémia állományában lévő beosztások betöltésére

1120

MH BHD PK pályázati felhívás az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományában lévő beosztások betöltésére

1123

MH EK PK pályázati felhívás az MH Egészségügyi Központ állományában lévő beosztások betöltésére

1126

MH GAVIK PK pályázati felhívás az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ állományában lévő beosztások betöltésére

1129

MH LZ PK pályázati felhívás az MH Ludovika Zászlóalj állományában lévő beosztások betöltésére

1132

MH PK pályázati felhívás az MHP Parancsnoki Iroda állományában lévő beosztások betöltésére

1139

MH PK pályázati felhívás az MHP Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Fejlesztési Főnökség állományában lévő beosztások betöltésére

1142

MH EK PK pályázati felhívás a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ (NATO MILMED-COE) állományában lévő beosztások betöltésére

1145

MHP SZCSF CSF pályázati felhívás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar állományában lévő beosztások betöltésére

1150

MH PK pályázati felhívás a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Védelmi és rendészeti Frekvenciagazdálkodási Főosztály állományában lévő munkakör betöltésére

1153

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

1156

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.