A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        Budapest

2021. SZEPTEMBER 30.,,

csütörtök


 


9. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

1931

483/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

1954

488/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

1955

491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módo­sításáról

1957

505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia részletszabályairól

1960

506/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet és az adó­igazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

1963

517/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet A vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

1967

526/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

1968

529/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet A családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében a veszélyhelyzettel összefüggő egyes eltérő rendelkezésekről

1969

530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet A családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

1970

536/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

1983

537/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet A hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól

1985

24/2021. (VIII. 11.) MNB rendelet „Az égig érő fa” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

1987

25/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet módosításáról

1989

26/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 42/2020. (XI. 19.) MNB rendelet módo­sításáról

2012

27/2021. (VIII. 24.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

2018

28/2021. (VIII. 31.) MNB rendelet A 2021-ben Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

2019

29/2021. (VIII. 31.) MNB rendelet Az „52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2021

30/2021. (VIII. 31.) MNB rendelet Az „52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2023

31/2021. (IX. 3.) MNB rendelet A nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 39/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról

2025

32/2021. (IX. 3.) MNB rendelet Az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló 40/2016. (X. 11.) MNB ren­delet módosításáról

2026

33/2021. (IX. 15.) MNB rendelet A fizetési rendszer működtetése tevékenységre vonatkozó részletes szabályokról

2027

34/2021. (IX. 15.) MNB rendelet A fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatára és egyes szabályzataira vonatkozó követelményekről

2041

35/2021. (IX. 17.) MNB rendelet A „Benyovszky Móric” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2047

36/2021. (IX. 17.) MNB rendelet A „Benyovszky Móric” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2049

14/2021. (VIII. 19.) NVTNM rendelet A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

2051

6/2021. (IX. 15.) MK rendelet A hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről

2052

10/2021. (VIII. 26.) PM rendelet A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

2055

1584/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről szóló 1085/2021. (III. 1.) Korm. hatá­rozat módosításáról

2062

1609/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat A gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

2063

1618/2021. (VIII. 26.) Korm. határozat A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

2065

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.