A kiadó honlapja

Ön az oldal 61358. látogatója        Budapest

2022. JANUÁR 14.,

péntek


 


1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

1/2022. (I. 14.) MvM utasítás A fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról

3

2/2022. (I. 14.) MvM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

123

1/2022. (I. 14.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az azokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 35/2019. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

124

1/2022. (I. 14.) IM utasítás Az Igazságügyi Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

125

1/2022. (I. 14.) KH utasítás A Közbeszerzési Hatóság Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2020. (IV. 30.) KH utasítás módosításáról

194

1/2022. (I. 14.) NAV utasítás Az Egységes Iratkezelési Szabályzatról

198

1/2022. (I. 14.) NKFIH utasítás Egyes normatív utasítások hatályon kívül helyezéséről

230

1/2022. (I. 14.) OBH utasítás A VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2022. évi rendjéről

230

1/2022. (I. 14.) ORFK utasítás Az Igazságügyi Palotába történő belépés és az onnan való kilépés rendjéről szóló 9/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosításáról

233


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

1/2022. (I. 14.) KKM közlemény A Magyarország és a Belga Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi CLXXVI. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

234

2/2022. (I. 14.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

234

3/2022. (I. 14.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Közép-afrikai Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

235

4/2022. (I. 14.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2021. évi LXXI. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

235


III. Közlemények

 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

237

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter közleménye az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerén (EU ETS) belüli létesítmények részére a 2021. évben térítésmentesen kiosztásra került kibocsátási egységek mennyiségének közzétételéről

243

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

251

A Közbeszerzési Hatóság közleménye a Közbeszerzési Kiválósági Díj 2021. évi díjazottjairól

254

A Közbeszerzési Hatóság közleménye a Közbeszerzési Nívódíj 2021. évi díjazottjairól

254

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata

255

Közlemény az országos tisztifőorvos által kiadott, a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatos járványügyi és infekciókontroll szabályokról szóló eljárásrendről

283

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.16.