A kiadó honlapja

Ön az oldal 61227. látogatója        Budapest

2022. MÁRCIUS 3.,

csütörtök


 


10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

4/2022. (III. 3.) MvM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

784

6/2022. (III. 3.) BM utasítás Egyes vízügyi tárgyú BM utasítások módosításáról

798

1/2022. (III. 3.) OKFÕ utasítás A személyes közreműködő engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a személyes közreműködőt megillető díjazásról

809

2/2022. (III. 3.) OKFÕ utasítás Az egyes munkáltatói jogok gyakorlásának átruházásáról

824

10/2022. (III. 3.) ORFK utasítás A békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás módosításáról

825


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

12/2022. (III. 3.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 42/2022. (II. 15.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, valamint 1–4. melléklete hatálybalépéséről

826


III. Közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

827

A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerés adományozásáról

831

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara közleménye közjegyzőhelyettesi és közjegyzőjelölti igazolványok érvénytelenítéséről

832

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.14.