A kiadó honlapja

Ön az oldal 61228. látogatója        Budapest

2022. ÁPRILIS 14.,

csütörtök


 


18. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

16/2022. (IV. 14.) HM utasítás A társadalmi rendezvényekhez nyújtandó honvédségi közreműködés biztosításának rendjéről

1319

5/2022. (IV. 14.) ITM utasítás Egyes NFM és ITM utasítások hatályon kívül helyezéséről

1326

3/2022. (IV. 14.) KKM utasítás A Külgazdasági és Külügyminisztérium adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról

1326

4/2022. (IV. 14.) KH utasítás Az ajánlatkérő által a Közbeszerzési Értesítőben hozzáférhetővé (megismerhetővé) tett személyes adattal kapcsolatos kérelmek intézésének rendjéről

1334

1/2022. (IV. 14.) KIFÜ utasítás A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1337

4/2022. (IV. 14.) LÜ utasítás Az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

1360

16/2022. (IV. 14.) ORFK utasítás A Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv épületeibe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 22/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás módosításáról

1360


III. Közlemények

 

A miniszterelnök általános helyettese közleménye

1362

Az emberi erőforrások minisztere közleménye a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2021." és a "Közművelődési Minőség Díj 2021." elismeréssel adományozottakról

1374

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása a 2022. évi "Közművelődési Minőség Díj" elnyerésére

1375

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása a 2022. évi "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" elnyerésére

1380

Az emberi erőforrások minisztere közleménye elismerések adományozásáról

1387

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter közleménye az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének (EU ETS) hatálya alá tartozó légi jármű üzembentartók részére a 2021-2023. évekre vonatkozóan a 2022/C 74/04 számú bizottsági határozat szerint meghatározott módosított térítésmentes légiközlekedési kibocsátási egységmennyiségekről

1393

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter közleménye miniszteri elismerések adományozásáról

1393

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

1397

A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerés adományozásáról

1405

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

1405

Az AQUILA Párt 2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

1406


V. Hirdetmények

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

1407

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.14.