A kiadó honlapja

Ön az oldal 61394. látogatója        Budapest

2022. ÁPRILIS 21.,

csütörtök


 


19. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

17/2022. (IV. 21.) HM utasítás Válsághelyzet esetére megállapított külön pótlékról

1411

18/2022. (IV. 21.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól szóló 72/2013. (XI. 29.) HM utasítás módosításáról

1412

19/2022. (IV. 21.) HM utasítás A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

1412

20/2022. (IV. 21.) HM utasítás A KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése című európai uniós projekt keretében beszerzett és felújított eszközök és készletek felhasználásra kijelölt honvédelmi szervezetek részére történő átadásának feladatairól, továbbá azok használatának egyes szabályairól szóló 45/2019. (VI. 20.) HM utasítás módosításáról

1413

21/2022. (IV. 21.) HM utasítás A belföldi reprezentációról szóló 20/2020. (IV. 20.) HM utasítás módosításáról

1418

22/2022. (IV. 21.) HM utasítás Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás, valamint a honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos illetménygazdálkodásról szóló 24/2021. (VI. 10.) HM utasítás módosításáról

1421

23/2022. (IV. 21.) HM utasítás A Magyar Honvédség katonazenekarainak működéséről

1429

4/2022. (IV. 21.) KKM utasítás A gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 33/2016. (XII. 23.) KKM utasítás módosításáról

1432

6/2022. (IV. 21.) BVOP utasítás Egyes BVOP utasításoknak a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosításával összefüggő módosításáról

1434

7/2022. (IV. 21.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási szervezet elektronikus távfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos feladatainak végrehajtásáról szóló 4/2020. (III. 6.) BVOP utasítás módosításáról

1442

17/2022. (IV. 21.) ORFK utasítás Az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás módosításáról

1443


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

14/2022. (IV. 21.) KKM közlemény A 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2010. évi LXXVIII. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről és 4. §-a hatályvesztéséről

1445

15/2022. (IV. 21.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi CVIII. törvény 2. §-a és 3. §-a, valamint 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

1446


III. Közlemények

 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

1447

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

1457

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

1458

A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerés adományozásáról

1462

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2022. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

1462

A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 1/2022. (IV. 12.) KKB határozata a 2022 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

1463

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.17.