A kiadó honlapja

Ön az oldal 61358. látogatója        Budapest

2022. JANUÁR 21.,

péntek


 


3. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

1/2022. (I. 21.) MNB utasítás A Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás módosításáról

316

1/2022. (I. 21.) BM utasítás A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak 2022. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról

317

1/2022. (I. 21.) ITM utasítás Az Innovációs és Technológiai Minisztérium épületeibe történő be- és kilépés, a benntartózkodás és a parkolás rendjéről

318

1/2022. (I. 21.) NVI utasítás A szavazási levélcsomag személyes átvételére rendelkezésre álló időszak megállapításáról

331


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

5/2022. (I. 21.) KKM közlemény A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2021. évi LXXII. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

332

6/2022. (I. 21.) KKM közlemény A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló 2021. évi LXXIII. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

332

7/2022. (I. 21.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2021. évi CIX. törvény 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a és 1. melléklete hatálybalépéséről

333


IV. Alapító okiratok

 

A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

334

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.16.