A kiadó honlapja

Ön az oldal 61358. látogatója        Budapest

2022. JÚNIUS 30.,

csütörtök


 


36. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

1/2022. (VI. 30.) TNM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

2971

6/2022. (VI. 30.) MvM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

2972

7/2022. (VI. 30.) MvM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

2973

26/2022. (VI. 30.) HM utasítás A honvédelmi ágazat kommunikációjának rendjéről

2974

2/2022. (VI. 30.) KIM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

2975

9/2022. (VI. 30.) KKM utasítás A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet alapján nyújtható támogatások esetén alkalmazandó eljárásrendről szóló 23/2018. (X. 11.) KKM utasítás módosításáról

2976

4/2022. (VI. 30.) PM utasítás A Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2980

15/2022. (VI. 30.) BVOP utasítás A Telekom hálózatos, nem nyilvános mobil távközlési szolgáltatás fogvatartottak részére történő működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 35/2020. (VII. 16.) BVOP utasítás módosításáról

3056

21/2022. (VI. 30.) ORFK utasítás A fegyverismereti, a fegyverforgalmazási és a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga egységes végrehajtásáról, továbbá az Állami Vadászvizsga, a muzeális fegyver használatához szükséges vizsgát lebonyolító vizsgabizottság rendőrségi tagjának kijelölésével összefüggő feladatok egységes végrehajtásáról

3064

22/2022. (VI. 30.) ORFK utasítás A körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról

3067

5/2022. (VI. 30.) SZTNH utasítás A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról

3068

6/2022. (VI. 30.) SZTNH utasítás A Munkavédelmi Szabályzat kiadásáról

3099


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

20/2022. (VI. 30.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi XI. törvény 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a, az 1. melléklete és a 2. melléklete hatálybalépéséről

3101


III. Közlemények

 

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

3102

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

3106

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

3110

Az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány 2021. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

3111

A Jobbik Magyarországért Alapítvány 2021. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

3134

Az Ökopolisz Alapítvány 2021. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

3153

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

3179

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.16.