A kiadó honlapja

Ön az oldal 61666. látogatója        Budapest

2022. JÚLIUS 13.,

szerda


 


38. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

3/2022. (VII. 13.) MNB utasítás A Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás módosításáról

3216

27/2022. (VII. 13.) HM utasítás A Magyar Honvédség harcképessége, reagálóképessége, vezetési rendje készenlétbe helyezésével kapcsolatos egyes előkészítő feladatokról

3236

28/2022. (VII. 13.) HM utasítás A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

3237

17/2022. (VII. 13.) BVOP utasítás A fogvatartotti letétek kezelésének és egyéb pénzügyi rendelkezések végrehajtásának eljárási szabályairól szóló 2/2021. (I. 7.) BVOP utasítás módosításáról

3238

18/2022. (VII. 13.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási szervezet ügyeleti tevékenységéről és a jelentések rendjéről, valamint a különleges figyelmet igénylő fogvatartottakkal összefüggő eljárásrendről

3241


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

21/2022. (VII. 13.) KKM közlemény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti kapcsolatokról és együttműködésről szóló partnerségi megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi LXXX. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

3251


III. Közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

3252

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

3256

A Magyarország Megújulásáért Párt 2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

3256

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátására

3257

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

3263


V. Hirdetmények

 

A Körmendi Rendőrkapitányság hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

3265

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.23.