A kiadó honlapja

Ön az oldal 61358. látogatója        Budapest

2022. JÚLIUS 29.,

péntek


 


42. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

4/2022. (VII. 29.) AM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

3295

13/2022. (VII. 29.) BM utasítás A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak 2022. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról szóló 1/2022. (I. 21.) BM utasítás módosításáról

3296

29/2022. (VII. 29.) HM utasítás A válsághelyzet esetére megállapított külön pótlékról szóló 17/2022. (IV. 21.) HM utasítás módosításáról

3296

9/2022. (VII. 29.) IM utasítás Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének gazdálkodási szabályzatáról

3297

2/2022. (VII. 29.) TIM utasítás A Technológiai és Ipari Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről

3326

3/2022. (VII. 29.) NAV utasítás Az Egységes Iratkezelési Szabályzatról szóló 1/2022. (I. 14.) NAV utasítás módosításáról

3330

4/2022. (VII. 29.) OBH utasítás A Bíróságok költségvetési fejezethez tartozó intézmények közbeszerzései, minősített beszerzései és a beszerzési eljárásai során alkalmazandó közös szabályokról

3330

24/2022. (VII. 29.) ORFK utasítás Az arcképelemzési nyilvántartás és az arcképelemző rendszer igénybevételével kapcsolatos feladatokról szóló 11/2016. (IV. 29.) ORFK utasítás módosításáról

3338

7/2022. (VII. 29.) SZTNH utasítás A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala beszerzései lebonyolításáról, a beszerzések kapcsán keletkezett iratok kezeléséről és a megkötött szerződések egyes adatainak egységes nyilvántartásáról

3339


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

22/2022. (VII. 29.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, valamint e megállapodásnak a Man-szigetre, a Guernsey-i és Jersey-i Bailiwick-ekre, Gibraltárra, a Turks- és Caicos-szigetekre, valamint Bermudára történő kiterjesztéséről szóló, Budapesten, 1991. október 25-én és november 7-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között létrejött jegyzékváltás megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2022. évi XI. törvény 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a, 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

3352

23/2022. (VII. 29.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2022. évi IX. törvény 2. §-a és 3. §-a, valamint 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

3353


III. Közlemények

 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága pályázati felhívása bányászati jog megszerzésére

3354

A belügyminiszter közleménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján

3357

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság pályázati felhívása a 2023. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

3357

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

3359

A külgazdasági és külügyminiszter közleménye a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/H. § (3a) bekezdés l) pontja szerinti harmadik országok állampolgárainak meghatározásáról

3363

A külgazdasági és külügyminiszter közleménye a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei koramányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. és 29. pontja szerinti foglalkozások meghatározásáról

3364

A Technológiai és Ipari Minisztérium elismerési hírei

3368

Várpalota Város Önkormányzata pályázati felhívása Várpalota Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására

3369

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.16.