A kiadó honlapja

Ön az oldal 61358. látogatója        



Budapest

2022. FEBRUÁR 4.,

péntek


 


6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

1/2022. (II. 4.) MK utasítás Kormányzati tájékoztatásért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

544

1/2022. (II. 4.) BVOP utasítás A választható béren kívüli juttatások rendszeréről

544

6/2022. (II. 4.) ORFK utasítás A sebességméréssel összefüggő feladatokról

547


III. Közlemények

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata

553


V. Hirdetmények

 

A Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyilvános pályázati felhívása a Budapest I. kerület, belterület hrsz. 6452/4 alatti ingatlanegyüttes területén található Karakas Pasa tornyában kialakítandó kávézó és nyilvános illemhely üzemeltetéséről

581

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.16.