A kiadó honlapja

Ön az oldal 61358. látogatója        Budapest

2022. OKTÓBER 25.,

kedd


 


62. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

4/2022. (X. 25.) MNB utasítás A Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4813

39/2022. (X. 25.) HM utasítás A teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás módosításáról

4942

40/2022. (X. 25.) HM utasítás Az egyes missziók műveleti szabadnapok számának meghatározása szempontjából történő kategóriába sorolásáról szóló 24/2016. (V. 27.) HM utasítás módosításáról

4942

10/2022. (X. 25.) LÜ utasítás Az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

4943

3/2022. (X. 25.) NKFIH utasítás A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által elrendelt ideiglenes külföldi és belföldi kiküldetések, valamint egyéb hivatalos utazások rendjéről szóló 4/2020. (III. 31.) NKFIH utasítás módosításáról

4943

32/2022. (X. 25.) ORFK utasítás A vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatos feladatokról

4944


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

30/2022. (X. 25.) KKM közlemény A Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás második módosításáról szóló Megállapodás, illetve a Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás második módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 169/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 5. §-a, 6. §-a, 9. §-a, valamint 1–4. melléklete hatálybalépéséről

4952


III. Közlemények

 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága pályázati felhívása bányászati jog megszerzésére

4953

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

4957

A miniszterelnök által adományozott Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díj 2022. évi díjazottjai

4960

A belügyminiszter közleménye a tartósan vízhiányos időszak végéről

4961

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

4961

A Belügyminisztérium felhívása a 03. Egészségügy ágazat Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeire a 2022/2023. tanévre

4970

A Kulturális és Innovációs Minisztérium felhívása a 2022/2023. tanévi Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyére

4973

A Kulturális és Innovációs Minisztérium felhívása az Agrárminisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2022/2023. tanévben

4975

A Kulturális és Innovációs Minisztérium felhívása a 2022/2023. tanévben megrendezendő Szakma Kiváló Tanulója Versenyre és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre

4989

A Technológiai és Ipari Minisztérium közleménye a 2022. évben lefolytatott közalkalmazotti szakszervezeti reprezentativitás megállapítási eljárás keretében az Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság által elfogadott Jelentésről

4995

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

4996

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2022. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

4997

Bicske Város Önkormányzata pályázati felhívása Bicske Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátására

4997

A Valódi Demokrata Párt közleménye a párt feloszlással történő megszüntetéséről

4998


V. Hirdetmények

 

A Békés Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolványok érvénytelenítéséről

4999

A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

4999

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.16.