A kiadó honlapja

Ön az oldal 61661. látogatója        Budapest

2022. DECEMBER 21.,

szerda


 


72. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

5729

24/2022. (XII. 21.) BM utasítás Egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről

5919

47/2022. (XII. 21.) HM utasítás A Szent Korona és a hozzá tartozó egyes jelvények őrzésével, védelmével összefüggő feladatok végrehajtásáról

5919

48/2022. (XII. 21.) HM utasítás A 2023. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató megszervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatokról

5920

49/2022. (XII. 21.) HM utasítás A honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szervezetek egyes statisztikai adatszolgáltatásainak eljárásrendjéről és a komplex eszközbeszerzésekben illetékes szakértői csoport feladatairól

5923

50/2022. (XII. 21.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről szóló 44/2020. (VIII. 14.) HM utasítás módosításáról

5984

26/2022. (XII. 21.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási szervezet műveleti egységeinek működéséről

5985

27/2022. (XII. 21.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási szervek fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekkel és szolgáltatásokkal való belső ellátásáról

6002

28/2022. (XII. 21.) BVOP utasítás A lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 5/2019. (V. 31) BVOP utasítás módosításáról

6006

29/2022. (XII. 21.) BVOP utasítás A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága minősített adatainak Biztonsági Szabályzatáról szóló 33/2020. (VII. 14.) BVOP utasítás módosításáról

6008

30/2022. (XII. 21.) BVOP utasítás A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás és érvényesítés rendjének szabályozásáról szóló 5/2021. (I. 21.) BVOP utasítás módosításáról

6011

31/2022. (XII. 21.) BVOP utasítás A külföldi küldöttségek, vendégek fogadásáról, vendéglátásáról szóló 6/2021. (I. 28.) BVOP utasítás módosításáról

6013

32/2022. (XII. 21.) BVOP utasítás A külföldi kiküldetést teljesítők részére biztosított ellátások elszámolásának rendjéről szóló 8/2021. (II. 4.) BVOP utasítás módosításáról

6016

33/2022. (XII. 21.) BVOP utasítás Egyes BVOP utasítások módosításáról

6017

34/2022. (XII. 21.) BVOP utasítás Egyes utasításoknak a büntetés-végrehajtási szervezet átalakulásával összefüggő módosításáról

6018

35/2022. (XII. 21.) BVOP utasítás Egyes fogvatartási ügyekkel kapcsolatos BVOP utasítások módosításáról

6020

7/2022. (XII. 21.) OBH utasítás A bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról

6024

8/2022. (XII. 21.) OBH utasítás A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi szervezetéről, főbb feladatairól, továbbá tevékenységének irányításáról szóló szabályzatról szóló 14/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról

6027

9/2022. (XII. 21.) OBH utasítás Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

6027


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

35/2022. (XII. 21.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

6032


III. Közlemények

 

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

6033

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

6036


V. Hirdetmények

 

A Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. nyilvános pályázati felhívása a Budapest I. kerület, belterület 6452/2 és 6452/4 hrsz. alatti épületegyüttes területén felállítandó emlékérme-készítő gépek üzemeltetéséről

6041

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.23.