A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        Budapest

2023. JANUÁR 31.,,

kedd


 


1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

2022. évi LXIX. törvény A pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról

4

2022. évi LXXII. törvény A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény végrehajtásáról

12

2022. évi LXXVII. törvény A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról

97

506/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet A nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről

105

515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2023. évi kompenzációjáról

109

529/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 453/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

123

536/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti ügyleti kamatszámítás szabályainak eltérő alkalmazásáról

124

540/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet eltérő alkalmazásáról

125

547/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

126

551/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

127

558/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

128

564/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet A Beruházásfejlesztési Magántőkealap alapkezelési feladatainak ellátásáról

129

580/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet Az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

130

582/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

132

586/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

133

588/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

134

593/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet A Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetésével összefüggő adószabályok módosításáról

135

594/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

136

595/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet Egyes családpolitikai intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

138

596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet A 30 év alatti anyák kedvezményéről

196

597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezményről

198

603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

199

613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

203

615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság jogállásának változásával összefüggő módosításáról

268

622/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

273

55/2022. (XII. 13.) MNB rendelet Egyes biztosítási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

274

56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól

275

57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

287

58/2022. (XII. 22.) MNB rendelet A hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról szóló, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget meghatározó MNB rendeletek módosításáról

297

10/2022. (XII. 16.) PM rendelet A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

301

11/2022. (XII. 20.) PM rendelet A pénzügyminiszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 39/2001. (X. 31.) PM rendelet módosításáról

341

12/2022. (XII. 20.) PM rendelet Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról

342

13/2022. (XII. 20.) PM rendelet A bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról

343

14/2022. (XII. 20.) PM rendelet Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosításáról

345

15/2022. (XII. 20.) PM rendelet A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló 43/2013. (X. 1.) NGM rendelet módosításáról

346

16/2022. (XII. 20.) PM rendelet A taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

347

17/2022. (XII. 20.) PM rendelet Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról szóló 69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

348

18/2022. (XII. 20.) PM rendelet Az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosításáról

349

19/2022. (XII. 20.) PM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet módosításáról

350

20/2022. (XII. 20.) PM rendelet Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet módosításáról

351

21/2022. (XII. 21.) PM rendelet A pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 10/2020. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

352

22/2022. (XII. 22.) PM rendelet A pénzügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet módosításáról

353

23/2022. (XII. 23.) PM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet módosításáról

354

24/2022. (XII. 28.) PM rendelet A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet módosításáról

366

25/2022. (XII. 28.) PM rendelet A gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

367

26/2022. (XII. 28.) PM rendelet A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

368

27/2022. (XII. 28.) PM rendelet A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet módosításáról

372

28/2022. (XII. 28.) PM rendelet Az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről szóló 19/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

377

1615/2022. (XII. 13.) Korm. határozat Az Agrár Széchenyi Kártyával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

378

1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat Fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről

380

1625/2022. (XII. 14.) Korm. határozat A XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

389

1640/2022. (XII. 16.) Korm. határozat A központi költségvetési szervek villamosenergia-beszerzésével összefüggő további kötelezettségvállalásairól

391

1642/2022. (XII. 21.) Korm. határozat A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból és a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

392

1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

396

1644/2022. (XII. 21.) Korm. határozat A háborús veszélyhelyzet okozta energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében a települési önkormányzatok részére biztosítandó támogatás érdekében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény szerinti egyes kiadási előirányzatokra vállalható kötelezettségek felső korlátjának megállapításáról

401

1654/2022. (XII. 22.) Korm. határozat A Gyármentő Plusz Hitelprogramról

402

1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

403

1003/2023. (I. 13.) Korm. határozat Címrendi kiegészítésről, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

407

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.