A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        Budapest

2023. OKTÓBER 31.,,

kedd


 


10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

440/2023. (IX. 25.) Korm. rendelet Gazdasági tárgyú veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

1705

441/2023. (IX. 27.) Korm. rendelet A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

1706

446/2023. (X. 3.) Korm. rendelet Veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

1707

449/2023. (X. 3.) Korm. rendelet Az ingatlanalapok befektetési jegyeinek visszaváltásáról

1709

451/2023. (X. 4.) Korm. rendelet Egyes juttatások adózásának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól

1710

453/2023. (X. 5.) Korm. rendelet A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

1711

454/2023. (X. 5.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

1713

455/2023. (X. 5.) Korm. rendelet Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2023. évi kiegészítő költségvetési támogatásáról szóló 70/2023. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

1714

463/2023. (X. 6.) Korm. rendelet A nyugellátások és egyes más ellátások 2023. november havi kiegészítő emeléséről

1719

41/2023. (IX. 26.) MNB rendelet A kötelező jegybanki tartalék kapcsán alkalmazandó kamatmértékekről szóló 38/2023. (IX. 12.) MNB rendelet módosításáról

1722

42/2023. (IX. 27.) MNB rendelet A hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról szóló 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról

1723

43/2023. (IX. 28.) MNB rendelet A "Pákozdi Katonai Emlékpark" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

1724

44/2023. (X. 3.) MNB rendelet Az "Erdélyi kopó" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

1726

45/2023. (X. 3.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól szóló 56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról

1728

1405/2023. (IX. 21.) Korm. határozat A Külpiaci Növekedési Támogatási Program létrehozásáról szóló 1485/2021. (VII. 16.) Korm. határozat módosításáról

1730

1419/2023. (IX. 28.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

1731

1424/2023. (X. 5.) Korm. határozat Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezet előirányzatával kapcsolatos intézkedésekről

1737

1426/2023. (X. 5.) Korm. határozat A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban foglalkoztatottak részére kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról

1739

1436/2023. (X. 9.) Korm. határozat Címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

1740

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.