A kiadó honlapja

Ön az oldal 1563. látogatója        Budapest

2023. JÚNIUS 15.,,

csütörtök


 


12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

5/2023. (VI. 6.) AB határozat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 39. § (1) bekezdésének az „a szülőnek az ellátásra való jogosultságát a gyermekre tekintettel korábban már megállapították, de” fordulata alaptörvény-ellenességének megállapításáról, megsemmisítéséről, valamint alkalmazásának kizárásáról

1437

6/2023. (VI. 6.) AB határozat a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól szóló 38/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet 6. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, továbbá a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól szóló 16/2022. (VI. 30.) IM rendelet 2022. július 1-je és 2022. szeptember 30. napja között hatályban volt 6. §-a, valamint 8. §-ának az „ , azzal, hogy a 6. §-t a hatálybalépése napján fennálló állandó helyettesítések esetén is alkalmazni kell” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és alkalmazásának kizárásáról

1444

7/2023. (VI. 6.) AB határozat Somogytúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 4/2015. (V. 6.) önkormányzati rendelete 5. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról, megsemmisítéséről és alkalmazásának kizárásáról

1454

3280/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1461

3281/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1465

3282/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1471

3283/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1476

3284/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1480

3285/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1485

3286/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1488

3287/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1492

3288/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1497

3289/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1501

3290/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1506

3291/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1510

3292/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1513

3293/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1517

3294/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1521

3295/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1525

3296/2023. (VI. 12.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1528

3297/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1531

3298/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1535

3299/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1539

3300/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1543

3301/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1549

3302/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1555

3303/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1561

3304/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1567

3305/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1573

3306/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1579

3307/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1585

3308/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1591

3309/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1597

3310/2023. (VI. 15.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1603

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2024.07.19.