A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        Budapest

2023. DECEMBER 22.,,

péntek


 


12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

2023. évi LXXIII. törvény A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény végrehajtásáról

1797

2023. évi LXXVI. törvény A pénzügyi közvetítő rendszert érintő törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról

1886

2023. évi LXXXIII. törvény Az egyes adótörvények módosításáról

1902

2023. évi LXXXIV. törvény A globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról

1956

515/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2008

518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet A családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogramról

2009

520/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 30/2023. (II. 3.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

2046

522/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet Egyes hitelezési és befektetési tárgyú veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

2047

524/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet A nyugellátások és egyes más ellátások 2024. január havi emeléséről

2049

538/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2053

539/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

2056

52/2023. (XI. 20.) MNB rendelet A kötelező tartalékráta mértékéről

2057

53/2023. (XI. 20.) MNB rendelet A kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról

2058

54/2023. (XI. 20.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet módosításáról

2063

55/2023. (XI. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

2072

56/2023. (XI. 24.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet módosításáról

2073

57/2023. (XI. 24.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank pénz- és hitelpiaci szervezetek feletti felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

2151

58/2023. (XI. 24.) MNB rendelet A tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

2155

59/2023. (XI. 24.) MNB rendelet A biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 53/2022. (XII. 2.) MNB rendelet módosításáról

2159

60/2023. (XI. 24.) MNB rendelet A pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

2161

61/2023. (XII. 1.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól szóló 56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról

2164

62/2023. (XII. 11.) MNB rendelet A „Kúria” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2165

63/2023. (XII. 11.) MNB rendelet A „Kúria” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2167

8/2023. (XII. 6.) PM rendelet A meghatározott cselekmények végrehajtása során közreműködő szervezetek és a romlandó dolgok értékesítése kapcsán közreműködő kereskedők igénybevételének részletes szabályairól szóló 5/2018. (II. 28.) NGM rendelet módosításáról

2169

1522/2023. (XI. 30.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2170

1526/2023. (XII. 1.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

2172

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.