A kiadó honlapja

Ön az oldal 1563. látogatója        Budapest

2023. JÚLIUS 5.,,

szerda


 


14. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

8/2023. (VI. 20.) AB határozat a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 2022. december 31-ig hatályban volt 294. § (1) bekezdés g) pont gg) alpontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalmáról

1761

9/2023. (VI. 20.) AB határozat a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 183. § (1) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

1770

11/2023. (VI. 20.) AB határozat a Kúria Gfv.VII.30.786/2016/4. számú végzése, a Győri Ítélőtábla Vgkf.IV.25.638/2016/2. számú végzése, valamint a Szom­bathelyi Törvényszék Cégbírósága Vgf.18-14-000012/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

1786

10/2023. (VI. 20.) AB határozat a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális ­javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és az azzal összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló 22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet 2. §-a alkalmazási tilalmáról

1799

3343/2023. (VII. 5.) AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről

1806

3344/2023. (VII. 5.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

1818

3345/2023. (VII. 5.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

1828

3346/2023. (VII. 5.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1851

3347/2023. (VII. 5.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1854

3348/2023. (VII. 5.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1857

3349/2023. (VII. 5.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1860

3350/2023. (VII. 5.) AB végzés bírói kezdeményezés visszautasításáról

1863

3351/2023. (VII. 5.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1866

3352/2023. (VII. 5.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1871

3353/2023. (VII. 5.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1874

3354/2023. (VII. 5.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1878

3355/2023. (VII. 5.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1884

3356/2023. (VII. 5.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1889

3357/2023. (VII. 5.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1894

3358/2023. (VII. 5.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1899

3359/2023. (VII. 5.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

1904

1/2023. (VI. 14.) AB Tü. állásfoglalás az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. § (1) bekezdésének és 27. §-ának, valamint az Alkotmánybíróság Ügyrendje 32. §-ának egységes értelmezéséről szóló 1/2019. (XI. 25.) AB Tü. állásfoglalás hatályon kívül helyezéséről

1909

Az Alkotmánybíróság elnökének utasítása az Alkotmánybíróság iratkezelési és ügyviteli szabályzatáról

1910

ISSN 2062-9273

A L K O T M Á N Y B Í R Ó S Á G   H A T Á R O Z A T A I

2024.07.19.