A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        Budapest

2023. FEBRUÁR 28.,,

kedd


 


2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

25/2023. (II. 1.) Korm. rendelet A vagyonbiztosítási szerződésekre alkalmazandó egyes veszélyhelyzeti szabályokról

410

30/2023. (II. 3.) Korm. rendelet Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

411

36/2023. (II. 10.) Korm. rendelet A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

412

1/2023. (I. 17.) MNB rendelet A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról

413

2/2023. (I. 17.) MNB rendelet Adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

438

3/2023. (I. 19.) MNB rendelet A felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről

513

4/2023. (I. 20.) MNB rendelet A  "Himnusz" ezüst emlékérme kibocsátásáról

546

5/2023. (I. 20.) MNB rendelet A  "Himnusz" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

548

1019/2023. (II. 3.) Korm. határozat A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és Magyarország Kormánya közötti, a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben, valamint a kondicionalitási eljárás keretében vállalt intézkedések végrehajtásával kapcsolatos együttműködési megállapodás kialakítására vonatkozó intézkedésekről

550

1020/2023. (II. 9.) Korm. határozat A Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

551

1021/2023. (II. 9.) Korm. határozat Címrendi kiegészítésről, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról

553

1034/2023. (II. 16.) Korm. határozat A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről szóló 1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat módosításáról

557

HIRDETMÉNYEK

 

558

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.