A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        Budapest

2023. MÁRCIUS 31.,,

péntek


 


3. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

48/2023. (II. 21.) Korm. rendelet Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

561

50/2023. (II. 22.) Korm. rendelet A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

563

53/2023. (II. 23.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 435/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

566

59/2023. (II. 28.) Korm. rendelet A Magyar Export-Import Bankot érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

567

62/2023. (II. 28.) Korm. rendelet Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

568

68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról

570

70/2023. (III. 10.) Korm. rendelet Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2023. évi kiegészítő költségvetési támogatásáról

625

74/2023. (III. 10.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

629

81/2023. (III. 14.) Korm. rendelet Budapest Főváros Önkormányzatának az ASP.ADÓ számítógépes nyilvántartó rendszerhez való csatlakozásának egyes szabályairól

632

6/2023. (III. 8.) MNB rendelet A kötelező tartalékráta mértékéről

633

1/2023. (III. 6.) PM rendelet A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet módosításáról

635

1050/2023. (II. 23.) Korm. határozat Címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról

638

1051/2023. (II. 23.) Korm. határozat A Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

646

1055/2023. (II. 27.) Korm. határozat A Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatvagyonának optimalizálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1266/2022. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

648

1056/2023. (II. 27.) Korm. határozat Az adózói adminisztrációs kötelezettségeket egyszerűsítő eseményalapú adatszolgáltatási megoldások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

649

1057/2023. (II. 27.) Korm. határozat Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020, az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 és az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 igénybevételi lehetőségének módosításáról

650

1059/2023. (II. 28.) Korm. határozat A Baross Gábor Tőkeprogramról

652

1066/2023. (III. 8.) Korm. határozat Címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a Járványügyi kiadások előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

653

1075/2023. (III. 10.) Korm. határozat A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez biztosítandó támogatásról

662

1076/2023. (III. 10.) Korm. határozat A Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram keretösszegének növeléséről

663

A KÚRIA HATÁROZATA

 

Köf.5.023/2022/11. számú határozat A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

664

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.