A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        Budapest

2023. ÁPRILIS 28.,,

péntek


 


4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

2023. évi VI. törvény A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény módosításáról

673

83/2023. (III. 16.) Korm. rendelet A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

745

89/2023. (III. 22.) Korm. rendelet Gazdasági, finanszírozási tárgyú intézkedésekről

747

93/2023. (III. 29.) Korm. rendelet A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

748

95/2023. (III. 29.) Korm. rendelet Államháztartási és pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

749

99/2023. (III. 29.) Korm. rendelet Az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

756

100/2023. (III. 29.) Korm. rendelet Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

757

105/2023. (III. 30.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

758

113/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény módosításával összefüggésben egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

761

124/2023. (IV. 14.) Korm. rendelet A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

762

7/2023. (III. 23.) MNB rendelet Az "Erdős Pál" ezüst emlékérme kibocsátásáról

763

8/2023. (III. 23.) MNB rendelet Az "Erdős Pál" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

765

9/2023. (III. 23.) MNB rendelet A "Raoul Bott" ezüst emlékérme kibocsátásáról

767

10/2023. (III. 23.) MNB rendelet A "Raoul Bott" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

769

11/2023. (III. 31.) MNB rendelet A kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről

771

12/2023. (IV. 11.) MNB rendelet Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából 200 forintos címletű érme kibocsátásáról

773

13/2023. (IV. 11.) MNB rendelet A "Petőfi Sándor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc" ezüst emlékérme kibocsátásáról

775

14/2023. (IV. 11.) MNB rendelet A "Petőfi Sándor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

777

1089/2023. (III. 16.) Korm. határozat Az Ukrajnának nyújtandó rendkívüli európai uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó állami garanciavállalási megállapodás megkötéséről

779

1091/2023. (III. 16.) Korm. határozat Egyes ingatlanüzemeltetési feladatok ellátásával összefüggő intézkedésekről

780

1100/2023. (III. 22.) Korm. határozat Címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradvány-elszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

781

1111/2023. (III. 30.) Korm. határozat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálata eredményeképpen megfogalmazott intézkedésekről

787

1112/2023. (III. 30.) Korm. határozat A Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsról szóló 1409/2019. (VII. 9.) Korm. határozat módosításáról

799

1121/2023. (IV. 5.) Korm. határozat A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak végrehajtásáról

800

1131/2023. (IV. 5.) Korm. határozat Címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

802

1139/2023. (IV. 13.) Korm. határozat Magyarország képviseletéről a Nemzetközi Beruházási Bank Kormányzótanácsában

809

A KÚRIA HATÁROZATAI

 

Köf.5028/2022/5. számú határozat A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

810

Köf.5002/2023/5. számú határozat A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

818

HIRDETMÉNYEK

 

826

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.