A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        Budapest

2023. MÁJUS 31.,,

szerda


 


5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

2023. évi XI. törvény A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény módosításáról

829

131/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet Családtámogatásokra vonatkozó kormányrendeletek módosításáról

830

132/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek az államháztartási belső kontrollokkal összefüggő módosításáról

832

144/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

842

156/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet Egyes befektetési alapok befektetési szabályairól

843

158/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól

844

164/2023. (V. 8.) Korm. rendelet A Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatban az államháztartási szabályok eltérő alkalmazásáról

845

165/2023. (V. 8.) Korm. rendelet Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény veszély-helyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

846

167/2023. (V. 11.) Korm. rendelet Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

847

169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet A lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletek módosításáról

848

175/2023. (V. 12.) Korm. rendelet A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

855

176/2023. (V. 12.) Korm. rendelet A veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 415/2022. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról

856

15/2023. (IV. 20.) MNB rendelet A "Hortobágyi Nemzeti Park" ezüst emlékérme kibocsátásáról

857

16/2023. (IV. 20.) MNB rendelet A "Hortobágyi Nemzeti Park" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

859

17/2023. (V. 9.) MNB rendelet Az Országos Mentőszolgálat alapításának 75. évfordulója alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

861

18/2023. (V. 9.) MNB rendelet Az "Országos Mentőszolgálat" ezüst emlékérme kibocsátásáról

863

19/2023. (V. 9.) MNB rendelet Az "Országos Mentőszolgálat" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

865

20/2023. (V. 11.) MNB rendelet A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

867

21/2023. (V. 11.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet módosításáról

868

2/2023. (V. 17.) PM rendelet A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2022. (XII. 16.) PM rendelet a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításával összefüggő módosításáról

872

1143/2023. (IV. 18.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról

877

1146/2023. (IV. 20.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járványügyi kiadások előirányzatból történő, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról

882

1149/2023. (IV. 24.) Korm. határozat Az esemény alapú adatszolgáltatási platform megvalósításáért felelős tárcaközi bizottságról

887

1150/2023. (IV. 24.) Korm. határozat A Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1511/2022. (X. 24.) Korm. határozat módosításáról

888

1182/2023. (V. 8.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

889

1193/2023. (V. 15.) Korm. határozat Fejezeten belüli, továbbá a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból és a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

896

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.