A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        Budapest

2023. JÚLIUS 31.,,

hétfő


 


7. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

2023. évi XXXIX. törvény A gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról

1037

2023. évi LIII. törvény Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról

1079

2023. évi LV. törvény Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről

1116

234/2023. (VI. 16.) Korm. rendelet Egyes államháztartási szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt a Bethlen Gábor Alappal összefüggésben történő eltérő alkalmazásáról

1314

237/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

1315

239/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet Önálló szabályozó szerv gazdálkodására vonatkozó eltérő szabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő alkalmazásáról

1317

249/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

1318

250/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

1324

257/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet Gazdasági, finanszírozási tárgyú intézkedésekről

1325

260/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján nyújtható egyes támogatások kötelezettségvállalási szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

1326

263/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

1327

278/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet Az Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház egyes ingatlanüzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatos eltérő szabályokról

1328

287/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

1329

302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet A kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról

1330

303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

1426

26/2023. (VI. 20.) MNB rendelet A kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről szóló 11/2023. (III. 31.) MNB rendelet módosításáról

1428

27/2023. (VI. 22.) MNB rendelet "A só" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

1429

28/2023. (VI. 26.) MNB rendelet Az anticiklikus tőkepuffer képzésének feltételeiről és az anticiklikus tőkepufferráta mértékéről szóló 27/2022. (VII. 8.) MNB rendelet módosításáról

1431

29/2023. (VI. 30.) MNB rendelet A "Magyar Nemzeti Levéltár" ezüst emlékérme kibocsátásáról

1432

30/2023. (VI. 30.) MNB rendelet A "Magyar Nemzeti Levéltár" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

1434

31/2023. (VI. 30.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról

1436

12/2023. (VI. 29.) GFM rendelet A díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról szóló 53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

1440

14/2023. (VII. 6.) GFM rendelet Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosításáról

1441

3/2023. (VI. 16.) PM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet módosításáról

1442

1232/2023. (VI. 16.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról

1453

1255/2023. (VI. 28.) Korm. határozat Az Agrár Széchenyi Kártyával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1615/2022. (XII. 13.) Korm. határozat módosításáról

1459

1260/2023. (VI. 29.) Korm. határozat A Széchenyi Kártya Program keretében adható támogatások nyújtására vállalható kötelezettségek felső korlátjáról

1460

1261/2023. (VI. 29.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, valamint kötelezettségvállalások engedélyezéséről

1461

1262/2023. (VII. 4.) Korm. határozat A közkiadások hatékonyságának felülvizsgálatáról

1468

1263/2023. (VII. 4.) Korm. határozat A Közkiadások Felülvizsgálata Munkacsoportról

1475

1264/2023. (VII. 6.) Korm. határozat A Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

1477

1265/2023. (VII. 6.) Korm. határozat Címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról

1481

55/2023. (VI. 16.) ME határozat A Magyarország és a Kongói Demokratikus Köztársaság között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásáról

1485

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSE

 

12/2023. (VII. 13.) AB határozat Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a települési adóról szóló 29/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2016. január 1-jétől 2018. december 31-ig hatályos 7. § a) és b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és alkalmazási tilalmáról

1486

A KÚRIA HATÁROZATAI

 

6/2023. JEH határozat A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi hatályú határozata

1493

Jpe.II.60.040/2022/7. számú határozat A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi hatályú határozata

1500

Jpe.I.60.041/2022/12. számú határozat A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi hatályú határozata

1510

A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJA KÖZLEMÉNYE

 

A Pénztárak Garancia Alapja 2022. évi beszámolója

1524

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.