A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        Budapest

2023. AUGUSZTUS 31.,,

csütörtök


 


8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

2023. évi LVIII. törvény A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról

1529

2023. évi LIX. törvény A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról

1530

308/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet A 2023. évi települési földadó visszatérítéséről

1593

311/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló 2. számú jegyzőkönyv kihirdetéséről

1594

312/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól szóló 158/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

1602

317/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet Extraprofit adókról szóló kormányrendeletek módosításáról

1603

324/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

1607

330/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet Egyes közbeszerzési szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, valamint az ezzel összefüggő rendelkezések módosításáról

1609

352/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, továbbá a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

1611

353/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet Az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet, továbbá az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása alóli kivételekről szóló 269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

1614

359/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet Egyes államháztartási szabályoknak a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kezelt költségvetési támogatásokra vonatkozó, veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

1615

366/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

1617

32/2023. (VII. 19.) MNB rendelet A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

1624

33/2023. (VII. 25.) MNB rendelet A kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről szóló 11/2023. (III. 31.) MNB rendelet módosításáról

1630

4/2023. (VII. 24.) PM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal továbbképzési rendszeréről és a foglalkoztatottak továbbképzési kötelezettségéről

1631

1293/2023. (VII. 19.) Korm. határozat A Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

1635

1328/2023. (VII. 27.) Korm. határozat Fejezetrendi és címrendi kiegészítésről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módo­sítá­sáról

1637

1357/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat A XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

1642

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.