A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        Budapest

2023. SZEPTEMBER 29.,,

péntek


 


9. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

397/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

1647

400/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi XCIV. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

1649

406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet Egyes családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

1650

34/2023. (VIII. 21.) MNB rendelet Az "I. András király" arany emlékérme kibocsátásáról

1664

35/2023. (VIII. 21.) MNB rendelet Az "I. András király" ezüst emlékérme kibocsátásáról

1666

36/2023. (VIII. 21.) MNB rendelet Az "I. András király" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

1668

37/2023. (VIII. 29.) MNB rendelet A kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről szóló 11/2023. (III. 31.) MNB rendelet módosításáról

1670

38/2023. (IX. 12.) MNB rendelet A kötelező jegybanki tartalék kapcsán alkalmazandó kamatmértékekről

1671

39/2023. (IX. 12.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról

1673

40/2023. (IX. 14.) MNB rendelet A "Lovarda" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

1674

23/2023. (VIII. 30.) MK rendelet A lakossági ügyfelek megtakarítására vonatkozó pénzügyi edukációs figyelemfelhívásról szóló 209/2023. (V. 31.) Korm.rendelet végrehajtásáról

1676

5/2023. (VIII. 30.) PM rendelet A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról

1678

6/2023. (IX. 5.) PM rendelet A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

1679

7/2023. (IX. 13.) PM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál rendszeresített pénzügyőri munkakörökről, a képesítési előírásokról, valamint a munkaköri pótlékról szóló 21/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

1682

1366/2023. (VIII. 7.) Korm. határozat Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról

1683

1374/2023. (VIII. 14.) Korm. határozat A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot érintő részleges jogutódlás többletfeladatai fedezetének, valamint egyes minisztériumi elhelyezést érintő ingatlanüzemeltetési feladatok fedezetének biztosításáról

1685

1384/2023. (VIII. 30.) Korm. határozat Az agrárhitelezés kapcsán szükséges intézkedésekről

1688

1386/2023. (VIII. 31.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá címrendi kiegészítésről és módosításról

1689

1391/2023. (IX. 14.) Korm. határozat A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról

1699

1397/2023. (IX. 14.) Korm. határozat A Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

1700

76/2023. (IX. 13.) ME határozat A Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról

1702

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.