A kiadó honlapja

Ön az oldal 554936. látogatója        Budapest

2024. JANUÁR 30.,

kedd


 


LXXIV. ÉVFOLYAM

1. szám


 

ÁRA:

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. RÉSZ Személyi rész

 

II. RÉSZ Törvények, országgyűlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

 

2023. évi XCI. törvény a közbiztonság megerősítése és a migráció elleni küzdelem érdekében szükséges törvények módosításáról (kivonatos közlés)

3

1583/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi fejlesztések Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról

14

604/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet a digitális Covid-igazolvány kiadásának fenntartásához szükséges részletszabályokról

16

605/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet a Nemzeti Orvoslaboratóriumi Diagnosztikai Nonprofit Kft. 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről

18

624/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról szóló 588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

19

659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes közegészségügyi és járványügyi, valamint egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

20

663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet az egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint az alapellátásban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók 2024. évi bérfejlesztéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

35

664/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

42

1600/2023. (XII. 22.) Korm. határozat a Gyógyszertámogatás év végi kifizetéseinek biztosításához szükséges intézkedésekről

45

1602/2023. (XII. 22.) Korm. határozat a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet fenntartóváltásáról és egyéb intézkedésekről

47

1606/2023. (XII. 22.) Korm. határozat a nemzeti orvoslaboratóriumi diagnosztikai laborhálózat kialakításáról szóló 1569/2022. (XI. 24.) Korm. határozat visszavonásáról

51

1607/2023. (XII. 22.) Korm. határozat az Egészségbiztosítási Alapot érintő átcsoportosításokról

52

1616/2023. (XII. 29.) Korm. határozat az egészségügyben dolgozók 2024. évi béremelése érdekében szükséges pénzügyi forrás biztosításáról

54

1005/2024. (I. 18.) Korm. határozat az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók nyugdíjasként történő továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos rendelkezésekről

55

III. RÉSZ Miniszterelnöki, egészségügyért felelős miniszteri és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

 

58/2023. (XII. 21.) BM rendelet az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X. 4.) ESZCSM rendelet módosításáról

56

59/2023. (XII. 21.) BM rendelet az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet módosításáról

57

60/2023. (XII. 21.) BM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosításáról

58

62/2023. (XII. 21.) BM rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosításáról

59

63/2023. (XII. 21.) BM rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet módosításáról

63

64/2023. (XII. 21.) BM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet módosításáról

64

65/2023. (XII. 21.) BM rendelet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet módosításáról

68

70/2023. (XII. 23.) BM rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek humánreprodukciós eljárásokkal összefüggő módosításáról

70

71/2023. (XII. 23.) BM rendelet egyes egészségbiztosítási és egyéb belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

87

72/2023. (XII. 23.) BM rendelet az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosításáról

91

73/2023. (XII. 23.) BM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosításáról

92

74/2023. (XII. 23.) BM rendelet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet módosítása

94

75/2023. (XII. 23.) BM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

97

76/2023. (XII. 23.) BM rendelet az orvosi bélyegzőkről szóló 50/2015. (XI. 12.) EMMI rendelet módosításáról

99

80/2023. (XII. 28.) BM rendelet az orvosi látleletekkel összefüggésben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról

100

81/2023. (XII. 28.) BM rendelet az orvosi látleletekkel összefüggésben az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosításáról

102

82/2023. (XII. 28.) BM rendelet az egyes eljárási kérdésekkel összefüggésben a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM együttes rendelet módosításáról

104

102/2023. (XII. 29.) BM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

105

113/2023. (XII. 28.) ME határozat országos kórház-főigazgató kinevezéséről

115

IV. RÉSZ Útmutatók

 

V. RÉSZ Közlemények

 

A Belügyminisztérium egészségügyi szakmai irányelve az allergiás betegségek immunterápiájáról

116

A Belügyminisztérium egészségügyi szakmai irányelve plasztikai sebészeti beavatkozások lege artis perioperatív diagnosztikájáról és sebellátásáról, a típusos szövődmények profilaxisáról, betegbiztonsági ajánlásokról

179

A Belügyminisztérium egészségügyi szakmai irányelve az emlődaganatos betegek diagnosztikai és onko-pszichológiai ellátásáról

194

A Belügyminisztérium egészségügyi szakmai irányelve a dohányzásról való leszokás támogatásáról

251

A Belügyminisztérium egészségügyi szakmai irányelve a nyomási fekély rizikófelméréséről, prevenciójáról és kezeléséről

333

6/2023. (XII. 21.) OKFÕ utasítás az Országos Kórházi Főigazgatóság ellenőrzési utasításáról szóló 1/2023. (V. 31.) OKFÕ utasítás módosításáról

390

Az Országos Kórházi Főigazgatóság Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgáiról a 2024. évi őszi vizsgaidőszakra

399

Az Országos Kórházi Főigazgatóság Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licencvizsgáiról a 2024. évi őszi vizsgaidőszakra

406

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezetek feljogosításáról

408

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertár létesítésére

409

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar közleménye jubileumi díszoklevél adományozásáról a 75., 70., 65., 60. és 50. éve végzett gyógyszerészek részére .

411

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye Manuális medicina tanfolyam meghirdetéséről

413

Budapest Főváros Kormányhivatala 2/2024. (Eü. K. 1.) BFKH közleménye elismert természetes ásványvíz nevének elismeréséről

414

VI. RÉSZ A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleményei

 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tájékoztatója a legalább 12 hónapja betöltetlen fogorvosi körzeteket betöltő fogorvosok letelepedésének támogatása céljából kiírt pályázat 2023. évi nyerteseiről

415

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tájékoztatója a legalább 12 hónapja betöltetlen szolgálatokat betöltő háziorvosok letelepedésének támogatása céljából kiírt pályázat 2023. évi nyerteseiről

416

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tájékoztatója a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása céljából kiírt pályázat 2023. évi nyerteseiről

418

VII. RÉSZ Vegyes közlemények

 

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

420

ISSN 2063-1146

E G É S Z S É G Ü G Y i   K Ö Z L Ö N Y

2024.06.20.