A kiadó honlapja

Ön az oldal 35794. látogatója        

I. rész    AKTUÁLIS

 

Legutóbbi szám

A legutolsó Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő:
2009. évi 11. számú volt

   A 2009. évi 11. számú Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő megjelenési ideje: 2009. DECEMBER 28. ÁRA: 1315 Ft .

 

Egyéb letölthető közlönyök

   A TARTALOM menüpontban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő 2009, 2008, 2007, és 2006 évi számai tölthetők le. A kiadványok PDF formátumban érhetők el, megtekintésükhöz Adobe Acrobat Reader program szükséges, mely a gyártó oldaláról ingyenesen letölthető.

 

Segédlet a letöltött kiadványok megjelenítéséhez

Adobe Acrobat Reader letöltése a gyártó oldaláról

Mivel a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő egyes számait PDF formátumban tölthetik le oldalainkról, ezért annak megtekintéséhez szükség van az Adobe Acrobat Reader nevű programra. A program ingyenesen letölthető a gyártó honlapjáról. A letöltéshez kattintson az itt található képre.


F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I   É S   V I D É K F E J L E S Z T É S I   É R T E S Í T Ő

2024.06.20.