A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8417193. látogatója

Budapest

2011. december 27.,

kedd


 

160. szám


 

Ára: 4905 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi CLXXXIV. törvény
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról
39123
2011. évi CLXXXV. törvény
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról
39146
2011. évi CLXXXVI. törvény
Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről
39150
2011. évi CLXXXVII. törvény
A szakképzésről
39154
315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről
39200
316/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
39211
317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról
39213
318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
39216
319/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
39218
320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
39219
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról
39222
322/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően Hazánk elnevezésének „Magyar Köztársaság”-ról „Magyarország”-ra történő változásából eredő, a vidékfejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek módosításáról
39225
13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről
39228
14/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet
Az egyes műszaki eszközök földfelszíni digitális műsorok vételére való alkalmasságának megjelöléséről
39243
72/2011. (XII. 27.) NEFMI rendelet
Az állam tulajdonába és fenntartásába került egészségügyi intézmények tekintetében vagyonkezelői joggal rendelkező államigazgatási szerv kijelöléséről
39247
1492/2011. (XII. 27.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és a Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központja (ECMWF) között Magyarországnak az ECMWF Egyezményhez való csatlakozásáról és az azzal kapcsolatos feltételekről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
39248
1493/2011. (XII. 27.) Korm. határozat
A Kormányt egyes területfejlesztési intézményekben képviselő személyek kijelöléséről szóló 1184/2010. (IX. 6.) Korm. határozat és más kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról
39248
1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozat
Az Új Nemzedék Jövőjéért Program, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjának elfogadásáról
39249
1495/2011. (XII. 27.) Korm. határozat
A KEOP keretében megvalósuló „Komárom-Almásfüzitői árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
39250
1496/2011. (XII. 27.) Korm. határozat
A Roma Kulturális Központ létesítésével kapcsolatos feladatokról
39251
1497/2011. (XII. 27.) Korm. határozat
A 2011. március 1. és október 31. közötti vízkárelhárítási költségekről
39251
1498/2011. (XII. 27.) Korm. határozat
A közösségi agrár- és bormarketinggel kapcsolatos állami feladatok ellátásáról
39252
1499/2011. (XII. 27.) Korm. határozat
Az Ásotthalom és Baèki Vinogradi (Királyhalom) között tervezett határátkelőhely megvalósításáról
39252
1500/2011. (XII. 27.) Korm. határozat
A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságra és a Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságra vonatkozó egyes feladatokról
39253
1501/2011. (XII. 27.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
39255

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.17.