A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386983. látogatója

Budapest

2012. március 28.,

szerda


 

35. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi XVI. törvény
A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról
6642
46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről
6648
47/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
6653
48/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról
6654
49/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet és a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
6655
50/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
6655
51/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
6656
52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről
6657
53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól
6670
9/2012. (III. 28.) NMHH rendelet
A felügyeleti díj mértékéről, valamint a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról
6687
10/2012. (III. 28.) NMHH rendelet
A filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről és a korhatár besorolási kategóriák feltüntetésének módjairól, valamint az állami támogatás igénybevételének alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapításáról
6689
17/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet
A helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2012. évi szakmai támogatásáról
6717
18/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet
Az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően hazánk elnevezésének Magyar Köztársaságról Magyarországra történő változásából eredő, a kultúráért felelős miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
6721
19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
6722
20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet
A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról
6724
23/2012. (III. 28.) OGY határozat
„Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról”
6728
24/2012. (III. 28.) OGY határozat
A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002–2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
6728
25/2012. (III. 28.) OGY határozat
A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról
6729
26/2012. (III. 28.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
6730
1073/2012. (III. 28.) Korm. határozat
Szeptember 5-ének, Calcuttai Teréz anya halála napjának az ENSZ Közgyűlése által a Jótékonyság Világnapjává történő nyilvánítása kezdeményezéséről
6730
1074/2012. (III. 28.) Korm. határozat
A Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásával összefüggő feladatokról
6731
1075/2012. (III. 28.) Korm. határozat
Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram keretösszegének felemeléséről szóló 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat módosításáról
6732
1076/2012. (III. 28.) Korm. határozat
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból fizetendő 2012. évi egységes területalapú támogatáshoz nyújtandó kiegészítő nemzeti támogatás költségvetési forrásáról
6733
1077/2012. (III. 28.) Korm. határozat
Az Uniós Fejlesztések és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
6733
1078/2012. (III. 28.) Korm. határozat
A Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről
6735
1079/2012. (III. 28.) Korm. határozat
Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program finanszírozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokról
6736
1080/2012. (III. 28.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
6738
1081/2012. (III. 28.) Korm. határozat
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. projektgazda kiemelt útfelújítási projektjei támogatásának a növeléséről az Észak-Magyarországi Operatív Program, Dél-Alföldi Operatív Program, Dél-Dunántúli Operatív Program és Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretét érintően
6740
34/2012. (III. 28.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
6743
35/2012. (III. 28.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
6743

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.