A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8406118. látogatója

Budapest

2014. november 4.,

kedd


 

150. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet
A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
14794
270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet
A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
14797
271/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet
A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről
14801
1598/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
A NATO műveleti alárendeltségű légijárművek alkalmazásáról
14802
1599/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
A NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti elfogó légijárművek alkalmazásáról szóló 1587/2012. (XII. 17.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
14802
1600/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
Az ENSZ Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának Budapestre telepítéséről szóló tárgyalások megkezdéséről
14803
1601/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szaúd-arábiai Királyság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
14803
1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
Az Államreform Bizottság felállításáról
14804
1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról
14805
1604/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
A Hajógyári-sziget közösségi és kulturális fejlesztési koncepciójáról
14805
1605/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges intézkedésekről
14806
1606/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet közfeladatainak gazdasági társaság részére történő átadásáról
14806
1607/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
Az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvényben foglaltak végrehajtása érdekében az állami tulajdonú erdészeti társaságok feletti állami tulajdonosi jogkör átadásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
14807
1608/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 52. Járási szociális feladatok ellátása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
14809
1609/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
A Belügyminisztérium és az Országgyűlés fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
14809
1610/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
Külképviseleti feladatok ellátása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
14811
1611/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
A Belügyminisztériumtól a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz vezényelt állomány pénzügyi járandóságainak rendezése érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
14813
1612/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere kiterjesztésére irányuló informatikai rendszerfejlesztési projekt (IIER2) forrásbiztosításáról
14815
1613/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
A nemzeti park igazgatóságok számára a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges fedezet biztosítása céljából történő előirányzat-átcsoportosításról
14817
1614/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
A Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzat címrendi besorolásának módosításáról
14819
1615/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
A Szent István Egyetem által a kistérségi közfoglalkoztatási mintaprogramok mezőgazdasági programeleme megvalósításához nyújtott szakmai segítő tevékenység ellátása céljából bevont hallgatók ösztöndíjának biztosítása érdekében a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
14819
1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
14821
1617/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
A Tiszapüspöki község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
14821
1618/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
A Szlovákia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014–2020 elfogadásáról
14822
1619/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
A Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve egyes prioritásainak módosításáról, valamint a DAOP-2.1.1/G-11-k-2012-0001 azonosító számú („Hétköznapok és ünnepek az alföldi kastélyokban – A gyulai Almásy-kastély évszázadai” című) és a DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0002 azonosító számú („A Szegedi Dóm turisztikai vonzerővé fejlesztése” című) kiemelt projektek támogatásának növeléséről
14822
1620/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
A Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és az NYDOP-2.1.1/A.B-12-k-2012-0001 azonosító számú („Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ III. fejlesztési ütem” című) projekt támogatásának növeléséről
14828
1621/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0013 azonosító számú („Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása” című) projekt támogatásának növeléséről
14831
1622/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
A KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 azonosító számú („Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról
14833
127/2014. (XI. 4.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról
14835
128/2014. (XI. 4.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
14835
129/2014. (XI. 4.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
14836
130/2014. (XI. 4.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár felmentéséről
14836

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.21.