A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413837. látogatója

Budapest

2014. november 26.,

szerda


 

161. szám


 

Ára: 10185 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2014. évi LXXIV. törvény
Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról
16010
289/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet
A Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) Alapokmányának kihirdetéséről
16156
290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet
A kedvezményezett járások besorolásáról
16172
291/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet
Egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
16191
292/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
16192
293/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet
A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
16220
294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosításáról
16222
295/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet
A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
16223
51/2014. (XI. 26.) BM rendelet
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról
16224
1677/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
16229
1678/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
16229
1679/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
A Vietnami Szocialista Köztársaság részére nyújtható kötött segélyhitel felajánlásáról
16230
1680/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
Az ENSZ Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának lehetséges budapesti elhelyezéséről
16230
1681/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
A „2015 a külhoni magyar szakképzés éve” program megvalósításáról
16231
1682/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
A Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról
16231
1683/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
Az Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014–2020 elfogadásáról
16232
1684/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
A gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak 2014. év végi finanszírozásához szükséges intézkedésekről
16233
1685/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségének Hódmezővásárhelyre történő elhelyezésével összefüggő további feladatokról
16235
1686/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
Létszámátadással összefüggésben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
16235
1687/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
Az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
16237
1688/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
Egyes fordítási feladatok ellátásával összefüggésben a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
16240
1689/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
A Kőrösi Csoma Sándor Program és a Mikes Kelemen Program 2015. évi megvalósításáról
16242
1690/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
A magyar irodalmi és történelmi örökség részét képező ingóságoknak, valamint kiállítóhely ingatlannak a Petőfi Irodalmi Múzeum részére történő megvásárlása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
16242
1691/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
A Temesváron 25 éve kitört romániai forradalom évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő megemlékezések támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
16244
1692/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
A Hungaroring Sport Zrt. által 2015. évben megvalósítandó egyes sportesemények támogatásáról
16246
1693/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
A Pannon Park projekt előkészítésével kapcsolatos további intézkedésekről és ezzel összefüggésben a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról
16246
1694/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
16248
1695/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság működésével összefüggő feladatok végrehajtása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
16248
1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
A 2014–2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról
16250
1697/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1636/2013. (IX. 10.) Korm. határozat módosításáról
16257
1698/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú („A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című) projekt szakaszolásáról
16258
1699/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0006 azonosító számú („Jegy- és bérletkiadó automata-hálózat megújítása a budapesti közösségi közlekedésben” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
16260
135/2014. (XI. 26.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
16262
136/2014. (XI. 26.) ME határozat
Az Oroszországi Föderációval és Dániával a minősített adatok átadásáról, minősítési szintjeinek megfeleltetéséről és védelméről szóló kétoldalú nemzetközi megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról
16262

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.14.