A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413846. látogatója

Budapest

2015. november 13.,

péntek


 

172. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi CLXIV. törvény
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról
21604
2015. évi CLXV. törvény
Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról
21608
2015. évi CLXVI. törvény
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról
21610
2015. évi CLXVII. törvény
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
21611
2015. évi CLXVIII. törvény
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról
21621
2015. évi CLXIX. törvény
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
21636
7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet
A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól
21637
51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelet
A muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről
22140
1822/2015. (XI. 13.) Korm. határozat
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a szakképzési centrumok és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
22144

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.14.