A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386983. látogatója

Budapest

2015. december 11.,

péntek


 

194. szám


 

Ára: 8295 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2015. évi CLXXXIX. törvény
Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről
25476
2015. évi CXC. törvény
A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről
25492
2015. évi CXCI. törvény
Egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról
25535
2015. évi CXCII. törvény
Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény és egyes törvények módosításáról
25561
2015. évi CXCIII. törvény
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
25591
2015. évi CXCIV. törvény
Egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről
25594
2015. évi CXCV. törvény
Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
25596
2015. évi CXCVI. törvény
Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
25598
2015. évi CXCVII. törvény
Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról
25612
390/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról
25614
391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet
Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
25615
392/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet
Egyes hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről
25618
393/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet
A Homatech Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
25619
52/2015. (XII. 11.) MNB rendelet
A pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
25621
11/2015. (XII. 11.) MEKH rendelet
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke által alapított elismerésekről és adományozásukról
25950
12/2015. (XII. 11.) MEKH rendelet
A villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet módosításáról
25952
13/2015. (XII. 11.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról
25954
14/2015. (XII. 11.) MEKH rendelet
A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról
25957
55/2015. (XII. 11.) MvM rendelet
Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet módosításáról
25958
4/2015. BJE jogegységi határozat
A Kúria büntető jogegységi határozata
25959
528/2015. (XII. 11.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
25968
529/2015. (XII. 11.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
25968
530/2015. (XII. 11.) KE határozat
Közigazgatási államtitkári kinevezésről
25969
1910/2015. (XII. 11.) Korm. határozat
A mintagazdaságok kialakításáról
25969
1911/2015. (XII. 11.) Korm. határozat
Egyes tudományos és technológiai szakdiplomata álláshelyek felülvizsgálatáról
25971
1912/2015. (XII. 11.) Korm. határozat
A távszerencsejáték játékadójából, valamint a sportfogadások játékadójából származó 2015. első félévi bevétel felhasználásához szükséges intézkedésekről
25972
1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról
25974
1914/2015. (XII. 11.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség költségvetési fejezet címrendjének módosításáról
25985
1915/2015. (XII. 11.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
25985
1916/2015. (XII. 11.) Korm. határozat
A kormányfői protokollfeladatok ellátásához kapcsolódó 2015. évi többletforrásnak a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő biztosításáról
25987
1917/2015. (XII. 11.) Korm. határozat
A Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezéséről
25989
1918/2015. (XII. 11.) Korm. határozat
A Széchenyi-kultuszról és a nagycenki Széchenyi-emlékhely felújításáról
25989
1919/2015. (XII. 11.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0002 azonosító számú [„Budapest–Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója III/I. ütem kivitelezés Gyoma (kiz.) – Békéscsaba (kiz.) vonalszakasz és Cegléd villamos alállomás átépítése” című], valamint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0018 azonosító számú [„Békéscsaba állomás pályaépítés és Gyoma (kiz.) – Békéscsaba (bez.) vonalszakasz új elektronikus biztosítóberendezés építése, Ferencváros »C« elágazás – Lőkösháza ETCS 2 telepítés kivitelezése” című] nagyprojekt forrásszerkezetének módosításáról
25989
1920/2015. (XII. 11.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0014 azonosító számú („GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások” című) nagyprojekt forrásszerkezetének módosításáról
25992
1921/2015. (XII. 11.) Korm. határozat
A „MÁV-Start Zrt. 15 darab, 200 férőhelyes villamos motorvonat beszerzése” című projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról és a 2014–2020 közötti programozási időszakban történő finanszírozásáról
25994
1922/2015. (XII. 11.) Korm. határozat
A KEOP-5.6.0/E/15-2015-0044 azonosító számú („Energiamegtakarítást célzó beruházás az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetben” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
25996
1923/2015. (XII. 11.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról, valamint a TÁMOP-6.2.3-12/1-2012-0001 azonosító számú („Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés” című) projekt támogatásának növeléséről
25998
1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és egyéb előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
26000

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.