A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413870. látogatója

Budapest

2016. december 5.,

hétfő


 

191. szám


 

Ára: 11130 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2016. évi CXXXI. törvény
A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
79028
2016. évi CXXXII. törvény
A Honvédelmi Sportszövetségről
79039
2016. évi CXXXIII. törvény
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról
79044
2016. évi CXXXIV. törvény
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról
79049
2016. évi CXXXV. törvény
A dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról
79050
2016. évi CXXXVI. törvény
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról
79056
2016. évi CXXXVII. törvény
Egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő módosításáról
79064
2016. évi CXXXVIII. törvény
Az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról
79069
2016. évi CXXXIX. törvény
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról
79087
390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
79092
391/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
Az állami közlekedésbiztonsági szerv kijelöléséről
79104
392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
A katonai légügyi hatóság kijelöléséről
79105
393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
Az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
79107
394/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
79128
395/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
A BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdésekről
79136
396/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
Az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról
79137
397/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
79146
398/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
79146
399/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
79147
400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő módosításáról
79148
401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
79169
402/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
A Győr területén autóipari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
79175
403/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
A Szentes területén élelmiszeripari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
79176
22/2016. (XII. 5.) AB határozat
Az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdésének értelmezéséről
79179
465/2016. (XII. 5.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
79198
1703/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
Az Azerbajdzsánnal megvalósuló kulturális együttműködésről
79198
1704/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
Az Alaptörvény értékeinek az államigazgatás személyzeti politikájában történő megjelenítéséről
79199
1705/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
Az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó szakpolitika keretstratégiájának 2014–2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről
79200
1706/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer szükséges továbbfejlesztéséhez és külső üzemeltetés támogatásának biztosításához kapcsolódó feladatok meghatározásáról
79202
1707/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
Az Akkreditálási Tanácsról szóló 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
79204
1708/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
A határon túli magyar településeken felállított első világháborús emlékművek felújításáról
79205
1709/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a kaposvári Csiky Gergely Színház felújítása érdekében támogatás biztosításáról szóló 1529/2016. (IX. 29.) Korm. határozat módosításáról
79205
1710/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
A Makovecz Imre életművének gondozásával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
79206
1711/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
A zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
79208
1712/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kiszolgálásának további előkészítéséről
79208
1713/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak repülőtéri légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés céljából nyújtott támogatásról
79209
1714/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról
79209
1715/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
Egyes kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítésének forrásigényéről szóló 1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozat módosításáról
79210
1716/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
79211
1717/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
79213
1718/2016. (XII. 5.) Korm. határozat
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
79300
130/2016. (XII. 5.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
79304

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.14.