A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386983. látogatója

Budapest

2017. augusztus 28.,

hétfő


 

136. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
240/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet és az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
19342
241/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról
19345
242/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A Modern Városok Program keretében megvalósuló, az állami repülések céljára szolgáló kecskeméti repülőtér közös (katonai-polgári) felhasználású repülőtérré fejlesztése érdekében szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
19346
243/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
19347
244/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A Hungary Helps Programról
19349
1561/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
Az ENSZ Közgyűlésének 72. ülésszakán való magyar részvételről
19350
1562/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új diplomata álláshely létesítéséről
19353
1563/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszus és a 2021. évi Vadászati Világkiállítás megrendezése érdekében megvalósítandó, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont és egyes kapcsolódó fejlesztések elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról
19356
1564/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
Az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) részére állami támogatás nyújtásáról
19359
1565/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Magyar Unitárius Egyház programjainak és fejlesztéseinek támogatásával összefüggő feladatokról
19359
1566/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A jeruzsálemi Szent Család Osztrák-Magyar Zarándokházzal összefüggő magyar állami szerepvállalás, valamint az ingatlanban a Magyar Állam javára történő tulajdonszerzés lehetőségének elősegítésével összefüggő feladatokról
19361
1567/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A NAV 2.0 A Megújulás Stratégiai Programjának Cselekvési Tervéről
19361
1568/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
Az elektronikus fizetési módok elterjedése érdekében javasolt lépésekről
19362
1569/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Családügyi Kabinetről
19364
1570/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete fejlesztésével összefüggő feladatokról
19364
1571/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
Aba-Novák Vilmos Lengyel-magyar barátság - Pannósorozat a varsói magyar kiállítás előcsarnokához című alkotásának állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről
19365
1572/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum és annak feladatai ellátását szolgáló ingatlan helyzetének rendezéséről
19365
1573/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
19366
1574/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Budapest V. kerület, Alkotmány utca alatt megépítésre kerülő mélygarázs megvalósítása érdekében a Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére történő előirányzat-átcsoportosításról
19368
1575/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának megvalósításához szükséges forrásjuttatásról
19370
1576/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Davis Kupa világcsoport rájátszás 2017. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
19370
1577/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
Az ifjúsági tenisz csapat világbajnokság 2017. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
19372
1578/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Zártkerti Program létrehozásáról
19374
1579/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről
19375
1580/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
Pápa Város Önkormányzata városfejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
19375
1581/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosító számú ("Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
19376
1582/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakításához támogatás biztosításáról
19378
1583/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében Egerben Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról
19379
1584/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról
19380
1585/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka térsége elővárosi közlekedése fejlesztésének támogatásáról
19381
1586/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás keretében megvalósítandó MVSC Sporttelep fejlesztésével kapcsolatos további döntésekről
19385
1587/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
Tata Város tekintetében a karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához szükséges támogatásról
19385
1588/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
19388
1589/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Veszprém Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
19388
1590/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
Az IKOP-1.1.0-15-2016-00023 azonosító számú ("Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új M3 autópálya csomópont valamint a csomópont és a 2101. j. út közötti szakasz megvalósítása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
19388
1591/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A KEHOP-2.2.2-15-2016-00113 azonosító számú ["Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 4. (DKMO 4)" című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
19390
1592/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú ("Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának fenntartása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
19392
1593/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Haszonállat-génmegőrzési Központtal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra az "Õshonos haszonállatfajtáink nukleusz állományaitól származó örökítő- és szaporítóanyag begyűjtése, in vitro tárolása és molekuláris genetikai vizsgálata" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
19394
1594/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
Az "M70 autóút Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2×2 sávra történő bővítése" című projekt megvalósításához szükséges források biztosításáról
19394
1595/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A "Hungary Helps" Program bevezetésével kapcsolatos feladatokról
19396
1596/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Nemzeti Korcsolyázó Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről
19396

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.