A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418029. látogatója

Budapest

2018. augusztus 13.,

hétfő


 

126. szám


 

Ára: 3570 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról
144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
A fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről
145/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
A kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
146/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, valamint az államtudományi képzés képesítéseinek a közigazgatásban történő bevezetésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
147/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról
148/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
149/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
Az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet módosításáról
150/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
Az egyes kormányrendeleteknek a toronyházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról
151/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
Az üldözött keresztények megsegítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges egyes jogszabályok módosításairól
7/2018. (VIII. 13.) MEKH rendelet
A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról
4/2018. (VIII. 13.) KKM rendelet
A külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
385/2018. (VIII. 13.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
A 2018. évi fejlesztéspolitikai célokról
1368/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
A fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról
1369/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
Magyarország és a nyugat-balkáni régió gazdasági kapcsolatainak élénkítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
1370/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
Az új állami informatikai rendszerek üzembe helyezése esetén alkalmazandó intézkedésről
1371/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2018. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtásra kerülő, az elektromos töltőállomások és alternatív üzemanyagtöltő állomások adatainak összegyűjtésével kapcsolatos pályázatban történő magyar részvétel jóváhagyásáról
1372/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
A Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos további döntések meghozataláról
1373/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a Magyar Honvédség Központi Logisztikai és Kiképzési Bázis megvalósításával összefüggő feladatokról
1374/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
Az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ működéséhez szükséges forrás biztosításáról
1375/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
A BorgWarner Oroszlány Korlátolt Felelősségű Társaság és a BorgWarner Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
1376/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
A Magyarországi Református Egyház Zsinatának a „Bentlakásos programok az SDG-ben” tárgyú beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről
1377/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
A Magyar Művészeti Akadémia részére többletforrás biztosításáról
1378/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
Az Államreform Bizottság felállításáról szóló 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
1379/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
A „8 db nagykapacitású motorvonat beszerzése a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére” című projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1380/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról és a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat módosításáról
1381/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelés feltételeinek biztosítását és fejlesztését szolgáló intézkedésekről szóló 1296/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról
1382/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
A Göd város külterületén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
1383/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
A Göd város területén található egyes földrészletek megszerzéséhez és fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
1384/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
A Göd város infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó, az önkormányzat szervezésében megvalósuló beruházási feladatok 2018. évi finanszírozásáról
1385/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
A Göd város területén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
1386/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
Egyes fejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló kormányhatározatok módosításáról
1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi módosításról
1388/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
Az IKOP-4.1.0-15-2016-00001 azonosító számú („48. sz. főút Debrecen–Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése” című) kiemelt projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1389/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
Az IKOP-3.2.0-15-2016-00019 azonosító számú [„Szabadbattyán–Tapolca–Keszthely villamos üzem kiépítése a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán–Balatonfüred) előkészítése és kivitelezése és a II. ütem előkészítése” című] kiemelt projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1390/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosító számú („Derecskei-főcsatorna korszerűsítése” című) projekt támogatásának növeléséről
1391/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohoš) között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1392/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
Az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) Kongresszusain való magyar részvételről
1393/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
Az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) 2. Rendkívüli Kongresszusán az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya, az Egyetemes Postaegyezmény és az Általános Szabályzat módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1394/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
Magyarország Kínai Nemzetközi Import Expo elnevezésű eseményen történő részvételéről
106/2018. (VIII. 13.) ME határozat
A Nemzetközi Beruházási Bank és a Magyarország Kormánya között kötendő, a Nemzetközi Beruházási Bank Európai Egységének magyarországi elhelyezéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.23.