A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418029. látogatója

Budapest

2018. augusztus 30.,

csütörtök


 

131. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
152/2018. (VIII. 30.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
29402
23/2018. (VIII. 30.) BM rendelet
A rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak munkaköri alkalmassági vizsgálatára és az alkalmasság véleményezésére vonatkozó szabályokról, valamint az eljárás rendjéről
29403
30/2018. (VIII. 30.) EMMI rendelet
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
29404
23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
29427
1396/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
Az M1 autópálya további helyreállításához és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosításáról
29447
1397/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű program 2018/2019-es tanév őszi félévének költségvetési támogatásáról
29448
1398/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
A magyarországi szerb nemzetiség oktatási céljainak megvalósításával kapcsolatos egyes intézkedésekről
29448
1399/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
A Budapest Főváros X. kerület Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet keretében járóbeteg-szakellátást nyújtó Kőbányai Egészségház megújítását célzó infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
29449
1400/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
A Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásának II. ütemével összefüggő kormányzati intézkedésekről
29449
1401/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
A Nyíregyháza megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
29450
1402/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
Az Iváncsa község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
29450
107/2018. (VIII. 30.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az illegális kábítószer-kereskedelem, a szervezett bűnözés és a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
29451

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.23.