A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386983. látogatója

Budapest

2019. április 29.,

hétfő


 

71. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
16/2019. (IV. 29.) AM rendelet
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről
2546
15/2019. (IV. 29.) BM rendelet
Az „A magyar–román államhatáron a 2015. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán végrehajtott közös ellenőrzés alapján megállapított határvonal – A határszakasz – 2016” című kiegészítő határokmány, valamint a „Jegyzőkönyv a magyar–román államhatár vízi szakaszainak 2015. évi közös ellenőrzéséről” című zárójegyzőkönyv jóváhagyásáról
2555
8/2019. (IV. 29.) EMMI rendelet
A nemzetiségi célú támogatások 2019. évi igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól
2557
9/2019. (IV. 29.) EMMI rendelet
Egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2558
158/2019. (IV. 29.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
2561
159/2019. (IV. 29.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
2561
1237/2019. (IV. 29.) Korm. határozat
A Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó elővásárlási jog gyakorlásáról
2562

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.