A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413857. látogatója

Budapest

2020. július 14.,

kedd


 

168. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2020. évi LXXVI. törvény
Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról
4747
2020. évi LXXVII. törvény
A rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges intézkedésekről
4790
2020. évi LXXVIII. törvény
Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésével összefüggő módosításáról
4792
2020. évi LXXIX. törvény
A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról
4793
2020. évi LXXX. törvény
Egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról
4795
2020. évi LXXXI. törvény
Egyes törvények igazgatási, valamint gazdaságélénkítő célú módosításáról, továbbá egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről
4815
2020. évi LXXXII. törvény
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról
4823
2020. évi LXXXIII. törvény
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosításáról
4823
2020. évi LXXXIV. törvény
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról
4824
2020. évi LXXXV. törvény
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelv átültetésének kötelezettségével összefüggő módosításáról
4828
2020. évi LXXXVI. törvény
Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
4878
2020. évi LXXXVII. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
4898
2020. évi LXXXVIII. törvény
A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosításáról
4906
2020. évi LXXXIX. törvény
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény módosításáról
4908
342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet
A tizenharmadik havi ellátásról
4914
343/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet
A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításával összefüggő lebonyolítói feladatok ellátásáról
4915
344/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
4916
345/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet és az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
4916
25/2020. (VII. 14.) OGY határozat
A koronavírus gazdasági hatásaival kapcsolatos európai uniós gazdasági intézkedésekről
4919

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.14.