A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8405634. látogatója

Budapest

2020. december 28.,

hétfő


 

292. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
A családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtásáról
10901
666/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az energetikai felülvizsgálatról
10906
667/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló törvény végrehajtásáról
10909
668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes kormányrendeletek módosításáról
10917
669/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról
10987
670/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az adóhatóságok tevékenységével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
11045
671/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
11051
672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi kérdésekről
11059
673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról
11094
674/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
11104
675/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek a büntetőjogi tárgyú törvények módosításával összefüggő módosításáról
11104
676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
A közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól
11109
677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
11111
678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
11144
679/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
11160
680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes informatikai fejlesztési feladatokhoz szükséges kormányrendeletek módosításáról
11160
681/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
11163
682/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról
11164
683/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
11165
684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről
11171
685/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
A „CIVAQUA-Tócó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése” elnevezésű projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
11173
4/2020. (XII. 28.) TNM rendelet
Az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet módosításáról
11178
18/2020. (XII. 28.) NVTNM rendelet
Az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a CEI Közép-európai Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
11187
47/2020. (XII. 28.) BM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó módosításáról
11188
50/2020. (XII. 28.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosításáról
11189
55/2020. (XII. 28.) ITM rendelet
A XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 11/2020. (IV. 7.) ITM rendelet módosításáról
11190
56/2020. (XII. 28.) ITM rendelet
A LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt előirányzatok felhasználásáról
11192
14/2020. (XII. 28.) PM rendelet
Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról
11195
2027/2020. (XII. 28.) Korm. határozat
A közétkeztetés rendszerének fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről
11198
2028/2020. (XII. 28.) Korm. határozat
A bűncselekmények áldozatainak közvetlen elérésén alapuló áldozatsegítési rendszer bevezetéséről
11198
2029/2020. (XII. 28.) Korm. határozat
Az egyes informatikai fejlesztési feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról
11199
116/2020. (XII. 28.) ME határozat
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának kinevezéséről
11199

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.20.