A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413918. látogatója

Budapest

2020. december 30.,

szerda


 

297. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
11583
714/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény végrehajtásáról
11649
715/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet
Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
11650
716/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet
Egyes rendeleteknek a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezésével összefüggő módosításáról
11669
717/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet
A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról
11675
718/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet
A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
11685
719/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
11686
720/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról
11688
61/2020. (XII. 30.) ITM rendelet
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról
11689
2052/2020. (XII. 30.) Korm. határozat
A versenyképes vasúti infrastruktúra program elindításáról
11696
2053/2020. (XII. 30.) Korm. határozat
A vasúti infrastruktúra beruházások végleges hatósági engedélyeinek kiadásához kapcsolódó intézkedésekről
11696
2054/2020. (XII. 30.) Korm. határozat
Állami beruházás megvalósításához szükséges közlekedési kérdésekről
11697
2055/2020. (XII. 30.) Korm. határozat
A fővárosi agglomerációs közösségi közlekedés egyes kérdéseiről
11698
2056/2020. (XII. 30.) Korm. határozat
A „V0” Budapestet délről elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítéséről
11698
2057/2020. (XII. 30.) Korm. határozat
A nemzeti rendezvények megszervezéséről szóló 1190/2020. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról
11699
2058/2020. (XII. 30.) Korm. határozat
A Magyar Művészeti Akadémia felügyelő testülete kormányzati delegáltjának kinevezéséről
11699
2059/2020. (XII. 30.) Korm. határozat
A Normafa Park program megvalósításához és egyes programelemek befejezéséhez szükséges feltételek megteremtéséről, valamint a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről
11699
2060/2020. (XII. 30.) Korm. határozat
A szécsényi tanuszoda építéséről
11700
117/2020. (XII. 30.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Apostoli Szentszék között, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XVI. törvény 5. §-ában meghatározott ingatlanokat érintő jogügyletekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
11701
118/2020. (XII. 30.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti székhely-megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
11702
119/2020. (XII. 30.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
11702

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.14.