A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8405653. látogatója

Budapest

2020. március 5.,

csütörtök


 

35. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
32/2020. (III. 5.) Korm. rendelet
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
1215
33/2020. (III. 5.) Korm. rendelet
A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
1215
34/2020. (III. 5.) Korm. rendelet
Új büntetés-végrehajtási férőhelyek létrehozására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházásokká nyilvánításáról
1216
35/2020. (III. 5.) Korm. rendelet
Egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
1218
36/2020. (III. 5.) Korm. rendelet
Az atomenergia alkalmazásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
1222
37/2020. (III. 5.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
1245
113/2020. (III. 5.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1246
1070/2020. (III. 5.) Korm. határozat
A fogvatartottak átmeneti elhelyezésével összefüggő feladatokról
1246
1071/2020. (III. 5.) Korm. határozat
A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről
1247
1072/2020. (III. 5.) Korm. határozat
Az Északkelet-Magyarország Nemzeti, Gazdasági és Kulturális Övezetének Koordinációs Fórumáról
1248
1073/2020. (III. 5.) Korm. határozat
A „Creative Region” – Határtalan fejlődés Északkelet-Magyarország – gazdasági együttműködésben érintett, a fejlesztéshez csatlakozó határon túli területek bevonásával megvalósuló – nemzeti, gazdasági és kulturális övezetének fejlesztési tervéről
1249
1074/2020. (III. 5.) Korm. határozat
A Terrorelhárítási Központ műveleti komplexumának megvalósításáról
1250
1075/2020. (III. 5.) Korm. határozat
A terrorizmus elleni küzdelem feladatainak egységes végrehajtási rendjéről szóló 1824/2015. (XI. 19.) Korm. határozat módosításáról
1251
1076/2020. (III. 5.) Korm. határozat
A Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság ideiglenes elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1031/2020. (II. 13.) Korm. határozat módosításáról
1251
1077/2020. (III. 5.) Korm. határozat
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a Közös Agrárpolitika 2020 utáni szabályozásának tárgyalásait segítő, határozott idejű szakdiplomata-álláshely 2020. évre vonatkozó fedezetének átcsoportosításáról
1252
1078/2020. (III. 5.) Korm. határozat
Az önkormányzati tűzoltóságok 2020. évi működési kiadásainak kiegészítése érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XIV. Belügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
1254
1079/2020. (III. 5.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatok módosításáról
1256
1080/2020. (III. 5.) Korm. határozat
A cigándi tanuszoda építéséről
1257
1081/2020. (III. 5.) Korm. határozat
A gazdagréti tanuszoda építéséről
1259
1082/2020. (III. 5.) Korm. határozat
A pannonhalmi tanuszoda építéséről
1261

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.20.