A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8406118. látogatója

Budapest

2021. augusztus 9.,

hétfő


 

151. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
476/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet
Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
6912
477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet
Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
6918
26/2021. (VIII. 9.) BM rendelet
Az Országgyűlési Õrség hivatásos állományának továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankjáról, valamint rendfokozati vizsgájáról
6921
27/2021. (VIII. 9.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról
6936
410/2021. (VIII. 9.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6939
411/2021. (VIII. 9.) KE határozat
Rektori megbízás alóli felmentésről
6940
412/2021. (VIII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6940
413/2021. (VIII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6941
1566/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat
Az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében a UPR Munkacsoport részére benyújtandó 3. magyar nemzeti jelentés jóváhagyásáról
6942
1567/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat
Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről
6985
1568/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat
A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
6988
1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról
6988
1570/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00033 azonosító számú, "Esélyt Mindenkinek... avagy biztos alapokon Újvárfalván" című projekt támogatásának növeléséről
6998
1571/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat
Az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés" című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
7000
1572/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott EFOP-2.2.2-17-2017-00021 azonosító számú, "Intézményi férőhely kiváltás - Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi, Somlyói u. 2/a telephely" című projekt támogatásának növeléséről
7004
1573/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark további fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges forrás biztosításáról
7006

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.21.