A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413892. látogatója

Budapest

2021. február 12.,

péntek


 

21. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet
A koronavírus elleni védettség igazolásáról
713
61/2021. (II. 12.) Korm. rendelet
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
716
62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet
A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról
717
63/2021. (II. 12.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
731
64/2021. (II. 12.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról szóló 732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
731
2/2021. (II. 12.) MvM rendelet
A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról
733
7/2021. (II. 12.) EMMI rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó módosításáról
735
8/2021. (II. 12.) ITM rendelet
Egyes közlekedési képzésekkel összefüggő, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról
737
55/2021. (II. 12.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
740
56/2021. (II. 12.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
740
57/2021. (II. 12.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
741
58/2021. (II. 12.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
741
59/2021. (II. 12.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
742
60/2021. (II. 12.) KE határozat
Határozott időre szóló rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri kinevezésről
742
61/2021. (II. 12.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
743
62/2021. (II. 12.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
743
63/2021. (II. 12.) KE határozat
Bírói felmentésről
744
64/2021. (II. 12.) KE határozat
Bírói felmentésről
744
65/2021. (II. 12.) KE határozat
Bírói felmentésről
744
66/2021. (II. 12.) KE határozat
Bírói felmentésről
745
67/2021. (II. 12.) KE határozat
Bírói felmentésről
745
68/2021. (II. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
745
69/2021. (II. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
746
70/2021. (II. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
746
71/2021. (II. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
746
72/2021. (II. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
747
73/2021. (II. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
747
1048/2021. (II. 12.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Kormánybizottságról
747
1049/2021. (II. 12.) Korm. határozat
Az egykori szlovák ajkú evangélikus gyülekezet templomának felújításával kapcsolatos intézkedésekről
748
5/2021. (II. 12.) ME határozat
Helyettes államtitkárok felmentéséről
749
6/2021. (II. 12.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
750

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.14.