A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386983. látogatója

Budapest

2021. december 15.,

szerda


 

229. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
10417
704/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
10418
705/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet
A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
10419
706/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet
A közfinanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények minősítési rendszeréről
10420
707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet
A Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről
10422
708/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról
10425
709/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
10426
710/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet
Egyes karcagi sportinfrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
10428
21/2021. (XII. 15.) SZTFH rendelet
A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosításáról
10431
59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet
A földgáz biztonsági készlet mértékéről
10432
42/2021. (XII. 15.) KKM rendelet
A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Tunéziai Köztársasággal összefüggő módosításáról
10441
1907/2021. (XII. 15.) Korm. határozat
A Tunéziai Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról
10443
1908/2021. (XII. 15.) Korm. határozat
Magyarország Oszakai Konzulátusának megnyitásához, valamint a Phnom Penh-i és Edinburgh-i nem önálló képviselet átminősítéséhez szükséges intézkedésekről
10443
1909/2021. (XII. 15.) Korm. határozat
A Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program folytatásáról, valamint a koordináló szervezet működtetéséről
10444
1910/2021. (XII. 15.) Korm. határozat
Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos intézkedésekről
10446
1911/2021. (XII. 15.) Korm. határozat
A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
10449
1912/2021. (XII. 15.) Korm. határozat
Az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali beruházásokhoz szükséges források biztosításáról
10449
1913/2021. (XII. 15.) Korm. határozat
Az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali, oktatási célú beruházásokhoz szükséges források biztosításáról
10454
1914/2021. (XII. 15.) Korm. határozat
Helyi önkormányzatok támogatásáról, helyi önkormányzatokat érintő egyes kormányhatározatok módosításáról
10463
1915/2021. (XII. 15.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló előirányzat-átcsoportosításról
10468
1916/2021. (XII. 15.) Korm. határozat
A Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről szóló 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat módosításáról
10470
1917/2021. (XII. 15.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
10471

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.